Hỗ trợ trực tuyến
 
Sách nổi bật
 
Thống kê truy cập
 
 

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 

Xếp theo:
hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2015
hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 335,000 VNĐ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ 2015
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 1.80 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 464
Giá: 350,000 VNĐ

TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC, MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG VÀ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015
TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC, MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG VÀ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 320,000 VNĐ

định mức thu chi, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản trong trường học 2015
định mức thu chi, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản trong trường học 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 320,000 VNĐ

kế toán trường học, quy định mới nhất về quản lý tài chính, ngân sách năm học 2015 - 2016
kế toán trường học, quy định mới nhất về quản lý tài chính, ngân sách năm học 2015 - 2016 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 320,000 VNĐ

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2015
LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: cứng đẹp
Số trang: 450
Giá: 330,000 VNĐ

140 sơ đồ chế độ kế toán doanh nghiệp 2015
140 sơ đồ chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 444
Giá: 325,000 VNĐ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2015
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2015 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.80 kg
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 450
Giá: 415 VNĐ

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ DÀNH CHO THỦ QUỸ VÀ KẾ TOÁN VIÊN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2015
 HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ DÀNH CHO THỦ QUỸ VÀ KẾ TOÁN VIÊN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.70 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 320,000 VNĐ

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2013
KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 496
Giá: 325,000 VNĐ

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HƯỚNG DẪN SỦ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
QUY ĐỊNH MỚI VỀ HƯỚNG DẪN SỦ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa:
Số trang: 515
Giá: 325,000 VNĐ

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ, NỘP, MIỄN, GIẢM THUẾ; KẾ TOÁN THUẾ MỚI ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 2015
QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ, NỘP, MIỄN, GIẢM THUẾ; KẾ TOÁN THUẾ  MỚI ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 1.60 kg
Hình thức bìa: ĐẸP
Số trang: 450
Giá: 320,000 VNĐ

quy trình thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn chứng từ 2015
quy trình thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn chứng từ 2015 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: đẹp
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa:
Số trang: 450
Giá: 330,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2015
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN  NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 200
Giá: 330,000 VNĐ

hỏi đáp pháp luật của tòa án nhân dân tố cao cục trợ trợ giúp pháp ;ý - bộ tư pháp
hỏi đáp pháp luật của tòa án nhân dân tố cao cục trợ trợ giúp pháp ;ý - bộ tư pháp Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 19x27
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 350,000 VNĐ

kỹ thuật đòi nợ
kỹ thuật đòi nợ Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 440
Giá: 350,000 VNĐ

SỔ TAY KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
SỔ TAY KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 330 VNĐ

Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân