Hỗ trợ trực tuyến
 
Sách nổi bật
 
Thống kê truy cập
 
 

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Xếp theo:
TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC, MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG VÀ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015
TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC, MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG VÀ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 320,000 VNĐ

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2015
LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: cứng đẹp
Số trang: 450
Giá: 330,000 VNĐ

140 sơ đồ chế độ kế toán doanh nghiệp 2015
140 sơ đồ chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 444
Giá: 325,000 VNĐ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2015
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2015 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.80 kg
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 450
Giá: 415 VNĐ

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HƯỚNG DẪN SỦ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
QUY ĐỊNH MỚI VỀ HƯỚNG DẪN SỦ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa:
Số trang: 515
Giá: 325,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 800
Giá: 650,000 VNĐ

quy trình thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn chứng từ 2015
quy trình thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn chứng từ 2015 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: đẹp
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa:
Số trang: 450
Giá: 330,000 VNĐ

hỏi đáp pháp luật của tòa án nhân dân tố cao cục trợ trợ giúp pháp ;ý - bộ tư pháp
hỏi đáp pháp luật của tòa án nhân dân tố cao cục trợ trợ giúp pháp ;ý - bộ tư pháp Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 19x27
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 350,000 VNĐ

kỹ thuật đòi nợ
kỹ thuật đòi nợ Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 440
Giá: 350,000 VNĐ

sơ đồ kế toán doanh nghiệp 2015
sơ đồ kế toán doanh nghiệp 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 444
Giá: 325,000 VNĐ

Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân