Hỗ trợ trực tuyến
 
Sách nổi bật
 
Thống kê truy cập
 
 

TIÊU CHUẨN QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xếp theo:
tiêu chuẩn xây dựng việt nam
tiêu chuẩn xây dựng việt nam Tác giả:
Năm xuất bản: trọn bộ 11 cuốn
Kích thước: 20x30
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 2000
Giá: 3,135,000 VNĐ

ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014
ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 525
Giá: 350,000 VNĐ

ĐỊNH MỨC XÂY LẮP ĐIỆN 2014
ĐỊNH MỨC XÂY LẮP ĐIỆN 2014 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 325,000 VNĐ

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 2013
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU  2013 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 3.00 kg
Hình thức bìa: ĐẸP
Số trang: 900
Giá: 660,000 VNĐ

LUẬT ĐẤT ĐAI 2014
LUẬT ĐẤT ĐAI 2014 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 550
Giá: 335,000 VNĐ

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 2012
TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 2012 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2011
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 8.00 kg
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 1800
Giá: 1,300,000 VNĐ

Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân