Hỗ trợ trực tuyến
 
Sách nổi bật
 
Thống kê truy cập
 
 

SÁCH ĐẢNG

Xếp theo:
SÁCH NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC BÍ THƯ CHI BỘ 2012
SÁCH NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC BÍ THƯ CHI BỘ 2012 Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 498
Giá: 325,000 VNĐ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÊ BÌNH TỰ PHÊ BÌNH TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG 2012
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÊ BÌNH TỰ PHÊ BÌNH TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG 2012 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: CỨNG
Số trang: 630
Giá: 350,000 VNĐ

kế toán trường học, quy định mới nhất về quản lý tài chính, ngân sách năm học 2015 - 2016
kế toán trường học, quy định mới nhất về quản lý tài chính, ngân sách năm học 2015 - 2016 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 320,000 VNĐ

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2015
LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: cứng đẹp
Số trang: 450
Giá: 330,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÊ BÌNH - TỰ PHÊ BÌNH
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  PHÊ BÌNH - TỰ PHÊ BÌNH Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 486
Giá: 325,000 VNĐ

bình luận khoa học luật thi hành án hình sự 2013
bình luận khoa học luật thi hành án hình sự 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 350,000 VNĐ

hướng dẫn thực hiện mới về công tác văn thư lưu trữ hành chính văn phòng 2013
hướng dẫn thực hiện mới về công tác văn thư lưu trữ hành chính văn phòng 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 515
Giá: 350,000 VNĐ

sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2013
sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 350,000 VNĐ

hướng dẫn công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 2013
hướng dẫn công tác tiếp dân xử lý đơn thư  khiếu nại, tố cáo 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa:
Số trang: 512
Giá: 350,000 VNĐ

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2013
KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 496
Giá: 325,000 VNĐ

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ, NỘP, MIỄN, GIẢM THUẾ; KẾ TOÁN THUẾ MỚI ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 2015
QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ, NỘP, MIỄN, GIẢM THUẾ; KẾ TOÁN THUẾ  MỚI ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 1.60 kg
Hình thức bìa: ĐẸP
Số trang: 450
Giá: 320,000 VNĐ

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐẢNG PHÍ & HƯỚNG DẪN KIỂM TRA GIẢM SÁT , HẠCH TOÁN ĐẢNG PHÍ 2013
NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐẢNG PHÍ & HƯỚNG DẪN KIỂM TRA GIẢM SÁT , HẠCH TOÁN ĐẢNG PHÍ 2013 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.55 kg
Hình thức bìa:
Số trang: 500
Giá: 325,000 VNĐ

hỏi đáp pháp luật của tòa án nhân dân tố cao cục trợ trợ giúp pháp ;ý - bộ tư pháp
hỏi đáp pháp luật của tòa án nhân dân tố cao cục trợ trợ giúp pháp ;ý - bộ tư pháp Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 19x27
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 350,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG KHÓA XI
HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG KHÓA XI Tác giả: NXB Chính Trị Hành Chính
Năm xuất bản: 2011
Kích thước: 20 x 28
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: cứng
Số trang: 500
Giá: 325,000 VNĐ

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2015 ( tác giả trần xuân nam )
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2015 ( tác giả trần xuân nam ) Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 1400
Giá: 750,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐ LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG”
HƯỚNG DẪN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐ LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG” Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: bìa cứng
Số trang: 400
Giá: 335 VNĐ

Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân