Hỗ trợ trực tuyến
 
Sách nổi bật
 
Thống kê truy cập
 
 

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Xếp theo:
hướng dẫn chi tiết luật phòng cháy chữa cháy 2014
hướng dẫn chi tiết luật phòng cháy chữa cháy 2014 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 448
Giá: 335,000 VNĐ

luật phòng cháy chữa cháy 2014
luật phòng cháy chữa cháy 2014 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 325,000 VNĐ

SÁCH NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC BÍ THƯ CHI BỘ 2012
SÁCH NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC BÍ THƯ CHI BỘ 2012 Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 498
Giá: 325,000 VNĐ

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2016
BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2016 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 2.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 1000
Giá: 450,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÊ BÌNH - TỰ PHÊ BÌNH
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  PHÊ BÌNH - TỰ PHÊ BÌNH Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 486
Giá: 325,000 VNĐ

hướng dẫn công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 2013
hướng dẫn công tác tiếp dân xử lý đơn thư  khiếu nại, tố cáo 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa:
Số trang: 512
Giá: 350,000 VNĐ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2015
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2015 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.80 kg
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 450
Giá: 415 VNĐ

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2013
KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 496
Giá: 325,000 VNĐ

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HƯỚNG DẪN SỦ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
QUY ĐỊNH MỚI VỀ HƯỚNG DẪN SỦ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa:
Số trang: 515
Giá: 325,000 VNĐ

kỹ thuật đòi nợ
kỹ thuật đòi nợ Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 440
Giá: 350,000 VNĐ

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2016
LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2016 Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa:
Số trang: 412
Giá: 315 VNĐ

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.80 kg
Hình thức bìa: đep
Số trang: 496
Giá: 295,000 VNĐ

Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân