Hỗ trợ trực tuyến
 
Sách nổi bật
 
Thống kê truy cập
 
 

SÁCH XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH LUẬT VIỆT    

                     ĐC:  217/10/19 - Khu Phố 3c - Phường Thạnh Lộc - Quận 12 - TPHCM

                TEL: (08) 3.7010132 - DĐ: 0913050034 - FAX: (08) 7010145

               www.sachluatviet.org  -   EMAIL : honggamsachluatviet@gmail.com

Xếp theo:
tiêu chuẩn xây dựng việt nam
tiêu chuẩn xây dựng việt nam Tác giả:
Năm xuất bản: trọn bộ 11 cuốn
Kích thước: 20x30
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 2000
Giá: 3,135,000 VNĐ

ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014
ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 525
Giá: 350,000 VNĐ

ĐỊNH MỨC XÂY LẮP ĐIỆN 2014
ĐỊNH MỨC XÂY LẮP ĐIỆN 2014 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 325,000 VNĐ

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 2013
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU  2013 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 3.00 kg
Hình thức bìa: ĐẸP
Số trang: 900
Giá: 660,000 VNĐ

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 2016
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 2016 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 14X20
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 700
Giá: 465,000 VNĐ

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - THI CÔNG - NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH 2013
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - THI CÔNG - NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH 2013 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 325,000 VNĐ

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN PHẦN XÂY DỰNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN  PHẦN XÂY DỰNG  SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 525
Giá: 350,000 VNĐ

ĐỊNH MỨC PHẦN LẮP ĐẶT SỬA CHỮA 2014
ĐỊNH MỨC PHẦN LẮP ĐẶT SỬA CHỮA 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 460
Giá: 350,000 VNĐ

LUẬT ĐẤT ĐAI 2014
LUẬT ĐẤT ĐAI 2014 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 550
Giá: 335,000 VNĐ

THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TRONG XÂY DỰNG 2014
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TRONG XÂY DỰNG 2014 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.60 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 440
Giá: 335,000 VNĐ

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 2014”
QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 2014” Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 335,000 VNĐ

ĐƠN GIÁ XÂY DỤNG 2016
ĐƠN GIÁ XÂY DỤNG 2016 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đep
Số trang: 1300
Giá: 915,000 VNĐ

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TP.HCM 2016
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TP.HCM 2016 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đep
Số trang: 1300
Giá: 0 VNĐ

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 2012
TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 2012 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2011
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 8.00 kg
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 1800
Giá: 1,300,000 VNĐ

Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân