Hỗ trợ trực tuyến
 
Sách nổi bật
 
Thống kê truy cập
 
 

SÁCH Y TẾ

Xếp theo:
MIMS 2016 CẨM NANG SỬ DỤNG THUỐC NHANH 2016 ( MIMS )
MIMS  2016 CẨM NANG SỬ DỤNG THUỐC NHANH  2016 ( MIMS ) Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 400
Giá: 320,000 VNĐ

phác đồ điều trị nội khoa sửa đổi bổ sung 2014
phác đồ điều trị nội khoa sửa đổi bổ sung 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 14,5x19,5
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 1053
Giá: 350,000 VNĐ

PHẪU THUẬT SẢN PHỤ KHOA 2013 ( tác giả GS - TS phan trường duyệt )
PHẪU THUẬT SẢN PHỤ KHOA 2013 ( tác giả GS - TS phan trường duyệt ) Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 19x27
Trọng lượng: 4.00 kg
Hình thức bìa: cứng
Số trang: 1098
Giá: 550,000 VNĐ

TÌNH HUỐNG LÂM SÀN SẢN BỆNH 2013 ( sách dịch ấn bản tiếng việt)
TÌNH HUỐNG LÂM SÀN SẢN BỆNH  2013 ( sách dịch ấn bản tiếng việt) Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 350,000 VNĐ

khang-sinh-de-khang-sinh-ky-thuat-kháng sinh-do-cac-van-de-co-ban-thuong-gap
khang-sinh-de-khang-sinh-ky-thuat-kháng sinh-do-cac-van-de-co-ban-thuong-gap Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 19x27
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa:
Số trang: 0
Giá: 350,000 VNĐ

phác đồ điều trị nội khoa 2014 ( tác gia bệnh viện chợ rẫy TP.HCM
phác đồ điều trị nội khoa 2014 ( tác gia bệnh viện chợ rẫy TP.HCM Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 15X25
Trọng lượng: 1.80 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 1052
Giá: 350,000 VNĐ

SÁCH THUỐC BIỆT DƯỢC VÀ CÁCH SỬ DỤNG 2014
SÁCH THUỐC BIỆT DƯỢC VÀ CÁCH SỬ DỤNG 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 3.50 kg
Hình thức bìa: CỨNG
Số trang: 1778
Giá: 650,000 VNĐ

DƯỢC THƯ QUỐC GIA 2012
DƯỢC THƯ QUỐC GIA 2012 Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 4.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 1520
Giá: 600,000 VNĐ

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2013 ( tác giả bệnh viện nhi đồng I TP.HCM)
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2013 ( tác giả bệnh viện nhi đồng I TP.HCM) Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 14x20
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: cứng đẹp
Số trang: 1525
Giá: 715,000 VNĐ

KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VAN TIM
KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VAN TIM Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 477
Giá: 450,000 VNĐ

BỆNH TAI MŨI HỌNG
BỆNH TAI MŨI HỌNG Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 420
Giá: 350,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN CHUẨN ĐOÁN BỆNH NỘI KHOA
HƯỚNG DẪN CHUẨN ĐOÁN BỆNH NỘI KHOA Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 800
Giá: 550,000 VNĐ

HỒI SỨC CẤP CỨU TIẾP CÂN THEO CÁC PHÁC ĐỒ
HỒI SỨC CẤP CỨU TIẾP CÂN THEO CÁC PHÁC ĐỒ Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 900
Giá: 650,000 VNĐ

Phẫu thuật răng miệng 2014
Phẫu thuật răng miệng 2014 Tác giả:
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 350,000 VNĐ

SIÊU ÂM TỔNG QUÁT
SIÊU ÂM TỔNG QUÁT Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 800
Giá: 550,000 VNĐ

THỰC HÀNH SIÊUÂM BA CHIỀU
THỰC HÀNH SIÊUÂM BA CHIỀU Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 450,000 VNĐ

CHUẨN ĐOÁN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH GIA LIỄU
CHUẨN ĐOÁN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH GIA LIỄU Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: bộ 2 cuốn
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 1000
Giá: 550,000 VNĐ

GIẢI PHẪU HỌC 2013
GIẢI PHẪU HỌC 2013 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 22x30
Trọng lượng: 2.50 kg
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 800
Giá: 450,000 VNĐ

phẫu thuật thần kinh 2014
phẫu thuật thần kinh 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 19x27
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: cứng
Số trang: 0
Giá: 450,000 VNĐ

bài tập điện tâm đồ ( sách dịch )
bài tập điện tâm đồ ( sách dịch ) Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 25X40
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 275,000 VNĐ

Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân