Hỗ trợ trực tuyến
 
Sách nổi bật
 
Thống kê truy cập
 
 

SÁCH Y TẾ

Xếp theo:
SẢN PHỤ KHOA TỪ BẰNG CHỨNG ĐÉN THỰC HÀNH 4 năm 2013
SẢN PHỤ KHOA TỪ BẰNG CHỨNG ĐÉN THỰC HÀNH 4 năm 2013 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 490,000 VNĐ

CẨM NANG CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI CHO XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ TINH DỊCH NGƯỜI
CẨM NANG CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI CHO XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ TINH DỊCH NGƯỜI Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2012
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 485,000 VNĐ

BÀI GIẢNG GIẢ PHẪU HỌC TẬP 1 & TẬP 2
BÀI GIẢNG GIẢ PHẪU HỌC TẬP 1 & TẬP 2 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2012
Kích thước:
Trọng lượng: 3.00 kg
Hình thức bìa: đẹp -1 bộ/2 cuốn
Số trang: 0
Giá: 550,000 VNĐ

KÝ SINH TRÙNG Y HỌC 2013
KÝ SINH TRÙNG Y HỌC 2013 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 420
Giá: 350,000 VNĐ

sổ tay những kết quả xét nghiệm bất thường 2013
sổ tay những kết quả xét nghiệm bất thường 2013 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 14x22
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 380,000 VNĐ

TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CHÚ Ý KHI CHỈ ĐỊNH 2014
TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CHÚ Ý KHI CHỈ ĐỊNH 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 19X27
Trọng lượng: 4.00 kg
Hình thức bìa: CỨNG
Số trang: 1160
Giá: 450,000 VNĐ

giải phẫu răng 2014
giải phẫu răng 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 16x24
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 415
Giá: 350,000 VNĐ

kỹ thuật đòi nợ
kỹ thuật đòi nợ Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 440
Giá: 350,000 VNĐ

VIDAL 2015
VIDAL 2015 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 22x30
Trọng lượng: 4.00 kg
Hình thức bìa: cứng
Số trang: 1500
Giá: 550,000 VNĐ

TỪ ĐIỂN CÂY THUỐC VIỆT NAM 2012 ( bộ 2cuốn)
TỪ ĐIỂN CÂY THUỐC VIỆT NAM 2012 ( bộ 2cuốn) Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 19x27
Trọng lượng: 5.00 kg
Hình thức bìa: cứng
Số trang: 1500
Giá: 1,145,000 VNĐ

Phẫu thuật răng miệng
Phẫu thuật răng miệng Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp - bộ 2 cuốn
Số trang: 0
Giá: 550 VNĐ

KỸ THUẬT MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
KỸ THUẬT MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 575
Giá: 450,000 VNĐ

CẤY GHÉP NHA KHOA 2014 ( PGS.TS. LÊ ĐỨC LÁNH )
CẤY GHÉP NHA KHOA 2014  ( PGS.TS. LÊ ĐỨC LÁNH ) Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x30
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp hình ảnh màu
Số trang: 0
Giá: 580,000 VNĐ

quy định mới về thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và hướng dẫn quản lý sử dụng phụ gia trong vệ sinh thực phẩm 2015
quy định mới về thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và hướng dẫn quản lý sử dụng phụ gia trong vệ sinh thực phẩm 2015 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 325,000 VNĐ

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM 4 2015
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM 4 2015 Tác giả:
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 3.00 kg
Hình thức bìa: cứng
Số trang: 1700
Giá: 750,000 VNĐ

NHỮNG KỸ THUẬT NGOẠI KHOA TRONG TIẾT NIỆU
NHỮNG KỸ THUẬT NGOẠI KHOA TRONG TIẾT NIỆU Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 583
Giá: 450,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐ LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG”
HƯỚNG DẪN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐ LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG” Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: bìa cứng
Số trang: 400
Giá: 335 VNĐ

Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân