Hỗ trợ trực tuyến
 
Sách nổi bật
 
Thống kê truy cập
 
 

SÁCH MỚI PHÁT HÀNH

Xếp theo:
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ 2015
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 1.80 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 464
Giá: 350,000 VNĐ

LUẬT HẢI QUAN 2014
LUẬT HẢI QUAN 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước:
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa:
Số trang: 439
Giá: 350,000 VNĐ

hướng dẫn chi tiết luật phòng cháy chữa cháy 2014
hướng dẫn chi tiết luật phòng cháy chữa cháy 2014 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 448
Giá: 335,000 VNĐ

TÌNH HUỐNG LÂM SÀN SẢN BỆNH 2013 ( sách dịch ấn bản tiếng việt)
TÌNH HUỐNG LÂM SÀN SẢN BỆNH  2013 ( sách dịch ấn bản tiếng việt) Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 350,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN VỀ SỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍ 2014 - QUY CHUẨN KỸ THUẠT QUỐC GIA VỀ MƠI TRƯỜNG
HƯỚNG DẪN VỀ SỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍ 2014 - QUY CHUẨN KỸ THUẠT QUỐC GIA VỀ MƠI TRƯỜNG Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.90 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 520
Giá: 325,000 VNĐ

phác đồ điều trị nội khoa 2014 ( tác gia bệnh viện chợ rẫy TP.HCM
phác đồ điều trị nội khoa 2014 ( tác gia bệnh viện chợ rẫy TP.HCM Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 15X25
Trọng lượng: 1.80 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 1052
Giá: 350,000 VNĐ

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2013 ( tác giả bệnh viện nhi đồng I TP.HCM)
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2013 ( tác giả bệnh viện nhi đồng I TP.HCM) Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 14x20
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: cứng đẹp
Số trang: 1525
Giá: 715,000 VNĐ

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2016
BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2016 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 2.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 1000
Giá: 450,000 VNĐ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÊ BÌNH TỰ PHÊ BÌNH TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG 2012
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÊ BÌNH TỰ PHÊ BÌNH TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG 2012 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: CỨNG
Số trang: 630
Giá: 350,000 VNĐ

ĐỊNH MỨC XÂY LẮP ĐIỆN 2014
ĐỊNH MỨC XÂY LẮP ĐIỆN 2014 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 325,000 VNĐ

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2015 ( tác giả trần xuân nam )
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2015 ( tác giả trần xuân nam ) Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: cứng
Số trang: 1400
Giá: 750,000 VNĐ

châm cứu và các phương pháp chữ bệnh không cần thuốc 2014
châm cứu và các phương pháp chữ bệnh không cần thuốc 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 350,000 VNĐ

ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA 3 ( PGS- TS TRẦN THỊ LỢI )
ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA 3 ( PGS- TS TRẦN THỊ LỢI ) Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: CỨNG
Số trang: 485
Giá: 445,000 VNĐ

NỘI TIẾT SINH SẢN
NỘI TIẾT SINH SẢN Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: CỨNG
Số trang: 0
Giá: 550,000 VNĐ

MIMS CẨM NANG THỰC HÀNH DÀNH CHO NHÀ THUỐC 2016
 MIMS CẨM NANG THỰC HÀNH DÀNH CHO NHÀ THUỐC 2016 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 14x20
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá cũ: 450,000 VNĐ
Giá mới: 450,000 VNĐ

ATLAS giải phẫu người 2015
ATLAS giải phẫu người 2015 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 30x22
Trọng lượng: 4.00 kg
Hình thức bìa: CỨNG
Số trang: 1500
Giá: 585,000 VNĐ

HỒI SỨC CẤP CỨU TIẾP CẬN THEO CÁC PHÁC ĐỒ
HỒI SỨC CẤP CỨU TIẾP CẬN THEO CÁC PHÁC ĐỒ Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: ĐẸP
Số trang: 0
Giá: 620,000 VNĐ

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 2013
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU  2013 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 3.00 kg
Hình thức bìa: ĐẸP
Số trang: 900
Giá: 660,000 VNĐ

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA 2016
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA 2016 Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 14X20
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 400
Giá: 300,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 850
Giá: 650,000 VNĐ

Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân