Hỗ trợ trực tuyến
 
Sách nổi bật
 
Thống kê truy cập
 
 

sách các mẫu điễn văn

Xếp theo:
hướng dẫn thực hiện mới về công tác văn thư lưu trữ hành chính văn phòng 2013
hướng dẫn thực hiện mới về công tác văn thư lưu trữ hành chính văn phòng 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 515
Giá: 350,000 VNĐ

sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2013
sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 350,000 VNĐ

hướng dẫn công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 2013
hướng dẫn công tác tiếp dân xử lý đơn thư  khiếu nại, tố cáo 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa:
Số trang: 512
Giá: 350,000 VNĐ

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2013
KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 496
Giá: 325,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO THƯ KÝ
HƯỚNG  DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO THƯ KÝ Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 325,000 VNĐ

kỹ thuật đòi nợ
kỹ thuật đòi nợ Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 440
Giá: 350,000 VNĐ

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ, MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN
TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ, MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 440
Giá: 335,000 VNĐ

Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân