Hỗ trợ trực tuyến
 
Sách nổi bật
 
Thống kê truy cập
 
 

SÁCH LUẬT

Xếp theo:
HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO THƯ KÝ
HƯỚNG  DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO THƯ KÝ Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 325,000 VNĐ

Bộ Luật Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự - Luật Tổ Chức cơ quan điều tra hình sự 2016
Bộ Luật Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự - Luật Tổ Chức cơ quan điều tra hình sự 2016 Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.70 kg
Hình thức bìa: đep
Số trang: 448
Giá: 320,000 VNĐ

Bộ Luật Dân Sự - Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự- Luật Tố Tụng Hành Chính ( sửa đổi 2015 )
Bộ Luật Dân Sự - Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự- Luật Tố Tụng Hành Chính ( sửa đổi 2015 ) Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.70 kg
Hình thức bìa: đep
Số trang: 442
Giá: 320,000 VNĐ

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2004-2015
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2004-2015 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.80 kg
Hình thức bìa: đep
Số trang: 585
Giá: 320,000 VNĐ

LUẬT THANH NIÊN 2016
LUẬT THANH NIÊN 2016 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.70 kg
Hình thức bìa: đep
Số trang: 400
Giá: 295,000 VNĐ

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2016
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2016 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đep
Số trang: 420
Giá: 320,000 VNĐ

Phương Pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng bộ luật tố tụng hình sự 2015
Phương Pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng bộ luật tố tụng hình sự 2015 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đep
Số trang: 584
Giá: 420,000 VNĐ

bộ luật hình sự 2016
bộ luật hình sự 2016 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đep
Số trang: 424
Giá: 320,000 VNĐ

Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân