Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật của Montesquieu

Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật của Montesquieu

Montesquieu được mệnh danh là cha đẻ của tam quyền phân lập, những tác phẩm của ông luôn hàm chứa những kiến thức, thông điệp sâu sắc. Và lần này, “Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật” – cuốn sách được ông tâm huyết viết nên một lần nữa vượt ngoài sự kì vọng của độc giả.

Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật của Montesquieu

Montesquieu (1689-1755) được biết đến là một nhà tư tưởng chính trị, nhà triết học Khai sáng người Pháp. Bên cạnh đó, ông còn nổi danh với các tác phẩm hướng tới tinh thần đấu tranh, xây dựng một xã hội không còn áp bức, bất công; một xã hội đem lại tự do, hòa bình cho toàn nhân loại.

Đặc biệt, tên tuổi Montesquieu gắn liền với tác phẩm “Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật” – cuốn sách đạt được nhiều lời ngợi ca và được ví như một ngọn đuốc trong khoa học xã hội, một lần được thắp lên thì sẽ không bao giờ tắt.

Tại sao cuốn sách “Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật” của Montesquieu lại được xem là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất trong lịch sử triết học chính trịlịch sử luật học?

Trước tiên, chủ đề mà cuốn sách hướng đến cũng vô cùng ấn tượng: Trình bày những nguyên nhân quyết định nền pháp lý cho mỗi quốc gia; trình bày sự phù hợp cần thiết giữa luật lệ và chế độ cai trị của một nước; trình bày những quan hệ giữa các luật lệ với nhau. Chính vì tầm vĩ mô của nó, Montesquieu đã dành gần 20 năm cuộc đời mình để hoàn thành tác phẩm này.

Về nội dung, cuốn sách vượt ngoài sự trông đợi về tài năng của tác giả. Có thể thấy, Montesquieu nổi tiếng về tam quyền phân lập nhưng ông chỉ thể hiện chúng trong một mảng nhỏ của cuốn sách, phần lớn còn lại là kho tàng kiến thức đồ sộ về luật pháp. Những kiến thức này bao hàm nhiều khía cạnh về mặt đời sống chính trị cũng như tập quán, cụ thể là đế chế Roman và nước Pháp hay các dân tộc Germain thời Trung Cổ, một số chương cực kỳ có giá trị như phần Hiến Pháp Nước Anh, hay phần bàn về ba chính thể Cộng Hòa, Quân Chủ, Chuyên Chế,…

Nhận định về cuốn sách, có thể trích dẫn một vài đánh giá như: “Tác phẩm Bàn về tinh thần pháp luật sẽ là một công trình bất tử nói lên tài năng và đức hạnh của tác giả. Nó đánh dấu một giai đoạn không thể nào quên của lịch sử triết học trong quá trình tiến bộ của lý trí giữa thế kỷ này” (J. R. d’Alembert) hay Đó [Bàn về tinh thần pháp luật] là cuốn sách chính xác, sâu sắc, hùng biện. Đó là một trong những sản phẩm triết học có ảnh hưởng lâu dài đến vận mệnh loài người” (M. J. Chénier”.

Cùng với tác phẩm “Bàn Về Khế Ước Xã Hội” của Rousseau, “Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật” của Montesquieu được đánh giá là bộ đôi tác phẩm “xây dựng lý thuyết về xã hội công dân và nhà nước pháp quyền, dẫn tới cuộc Đại cách mạng Pháp 1789”. Dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử nhưng hai tác phẩm này vẫn được người đời đón nhận và ngợi ca bởi những tinh hoa tư tưởng vượt trội của nhân loại.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*