Biểu Thuế Suất Ưu Đãi, Ưu Đãi Đặc Biệt Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Năm 2019

“Biểu Thuế Suất Ưu Đãi, Ưu Đãi Đặc Biệt Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Năm 2019” được xuất bản bởi Nhà Xuất Bản Tài Chính.

Nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp những quy định mới nhất về biểu thuế suất ưu đãi đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu, cuốn sách “Biểu Thuế Suất Ưu Đãi, Ưu Đãi Đặc Biệt Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Năm 2019” đã được phát hành.

“Biểu Thuế Suất Ưu Đãi, Ưu Đãi Đặc Biệt Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Năm 2019” được xuất bản bởi Nhà Xuất Bản Tài Chính. Như ta đã biết, ngày 26/06/2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 31/12/2022. 

“Biểu Thuế Suất Ưu Đãi, Ưu Đãi Đặc Biệt Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Năm 2019”

Trong đó, Nghị định trên được áp dụng với những đối tượng sau: 1 – Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 2 – Cơ quan hải quan, công chức hải quan; 3 – Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cuốn sách “Biểu Thuế Suất Ưu Đãi, Ưu Đãi Đặc Biệt Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Năm 2019” chính là để những đối tượng trên nắm rõ những thay đổi trong thuế suất ưu đãi mà Chính phủ vừa ban hành.

Cuốn sách đề cập đến 519 dòng thuế thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, các mặt hàng không thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi này sẽ áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi 0% khi xuất khẩu sang lãnh thổ các nước thành viên mà Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực. Để được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, những đối tượng nêu trên phải đáp ứng được 3 điều kiện: Nhập khẩu vào 6 nước quy định (Hiệp định CPTPP), có chứng từ vận tải và tờ khai hải quan nhập khẩu vào các nước đã quy định. Tương tự, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đòi hỏi những đối tượng phải đáp ứng 4 tiêu chí, bao gồm thuộc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hoặc danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, được nhập khẩu từ các nước thành viên của Hiệp định CPTPP, được vận chuyển vào Việt Nam từ 7 nước nêu trên và có đầy đủ những chứng từ liên quan.

“Biểu Thuế Suất Ưu Đãi, Ưu Đãi Đặc Biệt Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Năm 2019”

Ngoài ra, cuốn sách còn cập nhật đầy đủ các hiệp định vẫn còn áp dụng cho đến thời điểm hiện tại, thể hiện đẩy đủ các cột thuế như thuế ưu đãi, thuế thông thường, thuế ATIGA, thuế VCFTA, thuế ACFTA, AKFTA và các loại thuế khác,…

Nội dung của cuốn sách còn bao gồm những phần sau:

Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Không thể không kể đến những loại thuế xuất nhập khẩu áp dụng cho tất cả các tờ khai hải quan từ năm 2019 trở đi được cập nhật mới nhất trong nội dung của cuốn sách. Qua cuốn sách “Biểu Thuế Suất Ưu Đãi, Ưu Đãi Đặc Biệt Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Năm 2019”, độc giả được cung cấp những thông tin chính xác và hữu ích về thuế suất ưu đãi mới nhất áp dụng cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Từ đó, doanh nghiệp điều chỉnh được những chiến lược xuất nhập khẩu hợp lý, đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*