Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004

Bộ luật tố tụng dân sự

Như ta đã biết, Tố tụng dân sự là trình tự hoạt động do pháp luật quy định cho việc xem xét, giải quyết vụ án dân sự và thỉ hành án dân sự. Mục đích của tố tụng dân sự là bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức và lợi ích của Nhà nước. Tố tụng dân sự bao gồm: khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự, thụ lí vụ việc dân sự, giải quyết vụ việc dân sự theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thi hành án dân sự.

Bộ luật tố tụng dân sự mang số hiệu 24/2004/QH11 được Quốc hội ban hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2004.

Bộ luật tố tụng dân sự

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10.

Trong cuộc sống, chắc hẳn chúng ta sẽ phải một lần đối mặt với những sự việc cần đến pháp luật giải quyết. Để thực hiện những quy trình đó, cần trang bị sẵn cho mình những kiến thức tối thiểu để xử lý được nhanh hơn. Chính vì vậy, Nhà nước đã ban hành Bộ luật tố tụng dân sự 2004 để người dân nắm rõ và bảo vệ quyền lợi cho mình, tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về bộ luật này.

Bộ luật bao gồm những mục chính như sau:

Phần thứ nhất: những quy định chung

Phần thứ hai: Thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp sơ thẩm

Phần thứ ba: Thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp phúc thẩm

Phần thứ tư: Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Phần thứ năm: Thủ tục giải quyết việc dân sự

Phần thứ sáu: Thủ tục công nhận và cho thi hành tại việt nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài

Phần thứ bảy: Thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án

Phần thứ tám: Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự

Phần thứ chín: Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự

Qua bộ luật ta thấy, để áp dụng việc tố tụng dân sự ở trong cuộc sống đòi hỏi nhiều quy trình và phải đáp ứng được những yêu cầu mà luật pháp đề ra. Nếu bạn tìm hiểu và nắm rõ bộ luật này sẽ giúp cả hai tiết kiệm được thời gian cũng như chuẩn bị đầy đủ những bằng chứng pháp lý bảo vệ cho quyền lời của mình. Hi vọng thông qua Bộ luật tố tụng dân sự 2004, độc giả sẽ hiểu rõ hơn về những quy định cũng như sự đầu tư kĩ càng của Nhà nước.

Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ luôn cập nhật và điều chỉnh để Bộ luật ngày càng được hoàn thiện hơn. Nếu cần thiết phải áp dụng vào một việc nào đó, bạn cần phải tham khảo những Bộ luật hiện hành để nắm rõ hơn nhưng thay đổi trong Bộ luật này.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*