Bộ Sách Kế Toán Tài Chính của Trần Xuân Nam

Bộ Sách Kế Toán Tài Chính

Với tình hình kinh tế ngày càng hội nhập và phát triển như ngày nay, việc nắm vững công tác kế toán là một điều hết sức quan trọng. Để giúp người làm công tác kế toán tìm hiểu sâu hơn những vấn đề liên quan đến phương pháp thực hành kế toán, tác giả Trần Xuân Nam đã cho ra đời bộ sách mang tên “Kế Toán Tài Chính”.

Bộ sách “Kế Toán Tài Chính” được xuất bản bởi Nhà Xuất Bản Tài Chính, do tác giả Trần Xuân Nam biên soạn.

Bộ Sách Kế Toán Tài Chính

Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm giám đốc tài chính của mình, Trần Xuân Nam đã đem đến cho độc giả cái nhìn chân thực và khách quan nhất về những vấn đề thường gặp trong công tác kế toán. Qua đó, ông hướng đến đối tượng là những người đang và sẽ làm kế toán, trong đó bao gồm các kế toán viên, những nhà quản lý kế toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp,… Đặc biệt, những người mới tiếp cận với nghề kế toán, sinh viên của các cơ sở giáo dục chuyên về kế toán sẽ tìm được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách này.

Trước tiên ta cần tìm hiểu về thuật ngữ “kế toán tài chính”, kế toán tài chính là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin. Kế toán tài chính phản ánh thực trạng và các biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài. Ở trong chương trình kế toán của những trường đại học, cao đẳng, trung cấp, Kế toán tài chính là một môn học bắt buộc, vì vậy việc sinh viên tự trang bị cho mình tài liệu về kế toán tài chính là vô cùng cần thiết.

Bộ sách “Kế Toán Tài Chính” của tác giả Trần Xuân Nam bao gồm hai tập, mỗi tập được chia thành những phần như sau:

Tập 1:
Phần 1: Các vấn đề cơ bản của kế toán (accounting fundamentals)
Phần 2: Các hệ thống kế toán, bộ khung kế toán việt nam, và kế toán quốc tế
Phần 3: Kế toán các tài sản không phải tiền và nợ phải trả
Phần 4: Kế toán công ty cổ phần và các sự kiện đặc biệt
Tập 2:
Phần 5: Báo cáo kết quả tài chính (financial performance)
Phần 6: Kế toán tập đoàn và các báo cáo tài chính hợp nhất
Phần 7: Phân tích các báo cáo tài chính
Phần 8: Kế toán chi phí/ giá thành (cost accounting)
Phần 9: So sánh VAS với IFRS và các thực tế tốt nhất
Phụ lục (Appendices) (Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo TT200/2014 tiếng Việt và tiếng Anh – Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếng Việt và tiếng Anh-các biểu mẫu BCTC và thuyết minh BCTC theo TT200 và 202/2014)
Thuật ngữ kế toán Việt – Anh (Vietnamese – English Glossary)

Với danh mục thuật ngữ Việt – Anh sẽ giúp người đọc bổ sung thêm vốn từ kế toán thuận tiện trong công việc. Hi vọng với những chia sẻ về bộ sách “Kế Toán Tài Chính” của Trần Xuân Nam, bạn sẽ tìm được cho mình những thông tin hữu ích!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*