Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất 2017

Như chúng ta đã biết, nghiệp vụ kế toán đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp quản lý được tình hình tài chính để đưa ra những chiến lược đúng đắn. Vậy thì kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Tài liệu “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC” sẽ giải thích cho bạn!

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Sách “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC” được xuất bản tháng 12-2017 bởi Nhà xuất bản Tài chính. Với 664 trang, cuốn sách đã cung cấp những thông tin cụ thể về chế độ kế toán dành cho những ai đang theo học ngành Kế toán, Kiểm toán cũng như các đơn vị có liên quan.

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Trước tiên, cuốn sách sẽ xác định đối tượng áp dụng chế độ kế toán này, cụ thể đó là những đơn vị hành chính sự nghiệp. Đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) là các đơn vị, cơ quan hoạt động bằng nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp phát hoặc bằng nguồn kinh phí khác như hội phí, học phí, viện phí, kinh phí được tài trợ, thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ,…để phục vụ các nhiệm vụ của Nhà nước, chủ yếu là các hoạt động chính trị xã hội.

Theo đó, kế toán tại các cơ quan hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tải sản công, tình hình chấp hành dự toán thu chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ở đơn vị đó.

Vào ngày 10/20/2017, Thông tư 107/2017/TT-BTC đã được Bộ tài chính ban hành nhằm hướng dẫn chế độ kế toán. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nắm được cụ thể những thông tin trong chế độ này. Vì vậy, cuốn sách vừa xuất bản đã gây được sự chú ý.

Cụ thể, “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC” bao gồm những phần chính như sau:

Phụ lục 01: Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc.

Phụ lục 02: Hệ thống tài khoản kế toán

Phụ lục 03: Hệ thống sổ kế toán

Phụ lục 04: Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán

Hệ thống sơ đồ kế toán

Ví dụ minh họa cụ thể

Hệ thống chứng từ kế toán hướng dẫn.

Có thể thấy, bên cạnh việc cung cấp cho độc giả những thông tin cần thiết, cuốn sách còn đưa ra những ví dụ minh họa hết sức cụ thể để độc giả hình dung rõ hơn về cách hạch toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp hiện hành.

Hướng dẫn chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo một số sách sau để hiểu rõ hơn về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp của nước ta như: Hướng dẫn chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 (Bài tập thực hành và ví dụ), Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước (NXB Tài chính,…)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*