Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng

Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng

Để làm rõ hơn về công tác xây lắp sửa chữa sao cho đúng yêu cầu kỹ thuật, ngày 16 tháng 8 năm 2007, Bộ Xây Dựng đã ban hành “Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng”.

Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng

Định mức có số hiệu 1778/BXD-VP, căn cứ vào Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng theo hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Mở đầu định mức là Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng. Đây có lẽ là một thuật ngữ khá xa lạ đối với dân ngoài ngành, chính vì vậy nó được giải thích như sau: “Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng là định mức kinh tế-kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công (đối với một số công tác sử dụng máy, thiết bị thi công) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp sửa chữa, như: Cạo bỏ 1m2 lớp sơn, vôi cũ; xây 1m3 tường; gia công lắp dựng 100kg cốt thép trong bê tông, vá 1m2 đường, thay thế 1 thanh ray, 1 cái tà vẹt .v.v… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây lắp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác sửa chữa”.

Đối với kết cấu của định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng, văn bản đề cập đến ba phần với 14 chương công tác được trình bày theo nhóm, loại công tác xây lắp hoặc kết cấu cần sửa chữa và được mã hóa thống nhất. Cụ thể như sau:

PHẦN 1: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC

Chương I : Công tác phá dỡ, tháo dỡ các bộ phận kết cấu của công trình

Chương II: Công tác xây đá, gạch

Chương III: Công tác bê tông đá dăm đổ tại chỗ

Chương IV: Công tác làm mái

Chương V: Công tác trát, láng

Chương VI: Công tác ốp, lát gạch, đá

Chương VII: Công tác làm trần,làm mộc trang trí thông dụng

Chương VIII: Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vecni kết cấu gỗ và một số công tác khác

Chương IX: Dàn giáo phục vụ thi công

Chương X: Công tác vận chuyển vật liệu, phế thải

PHẦN II: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG BỘ

Chương XI: Công tác sửa chữa cầu đường bộ

Chương XII: Công tác sửa chữa đường bộ

PHẦN III: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA CẦU, ĐƯỜNG SẮT

Chương XIII: Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt

Chương XIV: Công tác sửa chữa đường sắt

Sau khi đã đề cập đến nội dung và kết cấu, văn bản đi sâu vào hướng dẫn sử dụng định mức sửa chữa công trình xây dựng cho từng trường hợp cụ thể. Nhờ có những định mức và hướng dẫn định mức trên, những công trình xây dựng sẽ đảm bảo an toàn hơn cho người và phương tiện qua lại, đồng thời đem lại sự chắc chắn hơn cho công trình thi công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*