Giáo Trình Công Pháp Quốc Tế, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh – Quyển I

Công Pháp Quốc Tế là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo của chuyên ngành Luật. Để giảng viên cũng như sinh viên luôn cố gắng để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của bộ môn này, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã cho ra mắt cuốn sách “Giáo Trình Công Pháp Quốc Tế – Quyển I”.

Giáo Trình Công Pháp Quốc Tế, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh - Quyển I

Giáo Trình Công Pháp Quốc Tế – Quyển I” được xuất bản vào tháng 1/2017 bởi Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội Luật Gia Việt Nam. Cuốn sách do PGS. TS. Trần Thị Thùy Dương và Ths. Nguyễn Thị Yên biên soạn, bên cạnh đó còn có sự góp ý của những giảng viên giàu kinh nghiệm của trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh khiến cho giáo trình đạt được chất lượng và sự tin cậy cao.

Công pháp quốc tế là hệ thống pháp luật bao gồm tổng thể các nguyên tắc, quy phạm pháp lí quốc tế được các quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tế thoả thuận xây dựng trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, thông qua đấu tranh và thương lượng nhằm điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt giữa các chủ thể của luật quốc tế với nhau và trong trường hợp cần thiết được đảm bảo thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế riêng lẻ hoặc tập thể do chính các chủ thể luật quốc tế thực hiện. Tại Việt Nam, hệ thống các quy phạm của công pháp quốc tế tồn tại song song với các quy phạm thuộc hệ thống luật quốc gia và có ảnh hưởng, tác động đối với nhau.

Đặc điểm của Công pháp quốc tế

Công pháp quốc tế được phân chia thành các bộ phận gồm nhiều nhóm các quy phạm điều chỉnh các quan hệ hợp tác giữa các chủ thể của luật quốc tế như luật điều ước quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự, luật biển quốc tế, luật hàng không dân dụng quốc tế… Bên cạnh đó, ta có thể nhận ra những điểm chung giữa các ngành luật thuộc hệ thống công pháp quốc tế về chủ thể, đối tượng điều chỉnh, trình tự xây dựng và biện pháp cưỡng chế.

Điều này giúp chúng ta phân biệt được giữa công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế – ngành luật thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam. Nếu pháp luật  trong nước điều chỉnh về quan hệ xã hội phát sinh trong phạm vi lãnh thổ quốc gia và quan hệ có yếu tố nước ngoài thì luật quốc tế chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống quốc tế như quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học-kỷ thuật, môi trường…giữa các chủ thể của luật quốc tế với nhau mà chủ yếu là những quan hệ chính trị. 

Giáo Trình Công Pháp Quốc Tế, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh - Quyển I

Đề cập đến công pháp quốc tế, “Giáo Trình Công Pháp Quốc Tế – Quyển I” bao gồm những nội dung chính như sau:

Chương I: Lý luận chung về luật quốc tế

Chương II: Nguồn của luật quốc tế

Chương III: Chủ thể của luật quốc tế

Chương IV: Lãnh thổ và biên giới quốc gia

Chương V: Luật biển quốc tế

Chương VI: Dân cư trong luật quốc tế

Chương VII: Luật ngoại giao và lãnh sự

Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về đề tài này, bạn đọc có thể tham khảo thêm tại: Giáo Trình Công Pháp Quốc Tế – Quyển 2, Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Quốc Tế Và Việt Nam Sử Dụng Học Tập Môn Công Pháp Quốc Tế,…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*