Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật

Đại cương về Nhà nước và pháp luật luôn là một lĩnh vực nghiên cứu được nhiều người chú trọng, không chỉ là trong nghiên cứu hằng ngày mà bất cứ trường học nào cũng đưa nó vào trong chương trình giảng dạy của mình. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, mời bạn đọc theo dõi cuốn sách “Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật” dưới đây!

Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật” được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cuốn sách do đội ngũ tác giả giàu kinh nghiệm đến từ Khoa Luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội cùng đóng góp, trong đò, GS. TSKH. Đào Trí Úc, GS. TS. Hoàng Thị Kim Quế là đồng chủ biên.

Trong chương trình giảng dạy tại các trường đại học, giáo trình thường được nghiên cứu bởi những người học không chuyên về luật. Sở dĩ họ là những người ít am hiểu về Nhà nước và pháp luật, vì vậy họ tìm đến cuốn sách như là một cách để trang bị hành trang cho chính mình. Khi nắm được Đại cương của Nhà nước và Pháp luật, độc giả sẽ có thể vận dụng những hiểu biết của mình để làm chủ mọi tình huống trong xã hội.

Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 1: NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT, CÁC ĐẶC TRƯNG VÀ HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC CHƯƠNG 2: BỘ MÁY, CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC, CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

CHƯƠNG 3: NGUỒN GỐC, THUỘC TÍNH, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG, VAI TRÒ PHÁP LUẬT VÀ CÁC KIỂU PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 4: NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ QUYỀN CON NGƯỜI

CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, QUAN HỆ PHÁP LUẬT CHƯƠNG 7: Ý THỨC PHÁP LUẬT, VĂN HÓA PHÁP LUẬT VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHƯƠNG 8: HÀNH VI PHÁP LUẬT, VỊ PHẠM PHÁP LUẬT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHƯƠNG 9: CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT LỚN TRÊN THẾ GIỚI

PHẦN 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

CHƯƠNG 10: LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG 11: LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

CHƯƠNG 12: LUẬT DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CHƯƠNG 13: LUẬT LAO ĐỘNG VÀ AN SINH XÃ HỘI

CHƯƠNG 14: LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ LUẬT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 15: LUẬT THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 16: LUẬT TÀI CHÍNH VÀ LUẬT NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 17: LUẬT QUỐC TẾ VÀ LUẬT TƯ PHÁP QUỐC TẾ

Cuốn sách “Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật” là một tài liệu bổ ích cho sinh viên trong quá trình học tập môn học này. Độc giả thông qua cuốn sách sẽ giải thích được bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước và thiết chế Nhà nước. Phần hai của Cuốn sách chính là một phiên bản tổng hợp của nhiều bộ luật từ trước đến nay được xã hội quan tâm, từ đó độc giả có thể nhanh chóng bổ sung cho mình những kiến thức cần thiết được phổ cập trong từng bộ luật.

Trên đây là những thông tin khái quát về cuốn sách “Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật”. Hi vọng qua cuốn sách, độc giả sẽ tìm được cho mình những kiến thức hữu ích!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*