Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) – Nhà xuất bản Kinh tế

Nhằm công bố tình hình hoạt động cũng như cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp đến với những đối tượng quan tâm, việc thực hiện công tác kế toán tài chính là vô cùng cần thiết. Thế nhưng, không phải bất cứ cá nhân nào cũng hiểu rõ cũng như thực hiện tốt quy trình này. Chính vì thế, cuốn sách “Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2)” đã ra đời nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của độc giả.

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) - Nhà xuất bản Kinh tế

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2)” được xuất bản vào tháng 6-2015 bởi Nhà Xuất Bản Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách do tập thể tác giả là những giáo viên giàu kinh nghiệm thuộc khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nó không chỉ giúp sinh viên thuộc khoa Kế toán – Kiểm toán nắm vững hơn về kiến thức của bộ môn Kế toán Tài chính 2 mà còn giúp cho những ai đang thực hiện công tác kế toán hiểu rõ về quy trình thực hiện của mảng kế toán này.

Đăc trưng của ngành

Kế toán là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin. Công việc này phản ánh thực trạng và các biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài. Chính vì sự quan trọng của nó, việc sinh viên tại các cơ sở giáo dục cũng như kế toán của các doanh nghiệp nắm rõ các nghiệp vụ ngành là điều vô cùng cần thiết.

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) - Nhà xuất bản Kinh tế

Nội dung của cuốn Giáo trình bao gồm những phần như sau:

Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ

Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ

Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp

Chương 4: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản

Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư

Chương 6: Kế toán thuê tài sản

Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả

Chương 8: Kế toán công ty cổ phần

Qua đó, cuốn sách hướng người đọc đến những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau. Các nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngoại tệ sẽ giúp doanh nghiệp linh động hơn trong việc giao dịch với thị trường quốc tế, kiểm soát tốt những hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản cũng như theo dõi các khoản dự phòng cần thiết.

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) - Nhà xuất bản Kinh tế

Nắm vững những kiến thức trong cuốn sách, độc giả có thể xử lý nghiệp vụ trong nhiều tình huống khác nhau, hiểu rõ bản chất của kế toán tài chính. Người thực hiện công tác kế toán qua đó sẽ biết cách trình bày báo cáo tài chính của công ty một cách trung thực, khách quan và chính xác đến các chủ đầu tư, ngân hàng cũng như nội bộ doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin khái quát về cuốn sách “Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2)”. Hi vọng thông qua cuốn sách, độc giả sẽ hiểu rõ cũng như vận dụng một cách thành thạo hơn lĩnh vực này!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*