Giáo trình Luật Chứng Khoán – Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam trong những năm gần đây luôn là vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, trong số đó lại ít ai nắm rõ về các quy định của thị trường chứng khoán. Cho đến khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang có những biến động đảo chiều, những nhà đầu tư mới có nhu cầu tìm hiểu rõ hơn về lĩnh vực này. Đó chính là lí do cuốn sách “Giáo Trình Luật Chứng Khoán” được ra mắt đến quý độc giả.

“Giáo Trình Luật Chứng Khoán” được xuất bản vào năm 2011 bởi Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam. Cuốn sách do TS. Nguyễn Văn Tuyến làm chủ biên và sáng tác chương I, V.

Giáo Trình Luật Chứng Khoán

Bên cạnh đó còn có sự tham gia của đội ngũ tác giả giàu kinh nghiệm, gồm: TS. Lê Đình Vinh đảm nhận chương II, TS. Nguyễn Thị Ánh Vân chương III, ThS. Nguyễn Đức Ngọc chương IV, ThS. Phạm Nguyệt Thảo là tác giác chương VI. Với sự đóng góp đó, cuốn sách “Giáo Trình Luật Chứng Khoán” ngày càng hoàn thiện hơn.

Trước khi đi vào sâu cuốn sách, chúng ta cần phải tìm hiểu về thuật ngữ “chứng khoán”. Mặc dù nó không còn quá xa lạ nhưng không phải ai cũng hiểu về khái niệm thật sự của nó. Chứng khoán được hiểu là công cụ pháp lý do một tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật để ghi nhận quyền tài sản và các lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư – quyền sở hữu chứng khoán đối với tổ chức phát hành. Nó phản ánh mối quan hệ pháp lý giữa nhà đầu tư – người sở hữu chứng khoán với tổ chức phát hành ra chứng khoán đó. Theo đó, thị trường chứng khoán là nơi diễn ra việc phát hành và mua bán các loại chứng khoán đã phát hành.

Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Đề cập đến chứng khoán và những quy định trong thị trường chứng khoán, cuốn sách “Giáo Trình Luật Chứng Khoán” bao gồm những nội dung chính như sau:

Chương 1: Nhập môn Luật Chứng khoán

I – Khái niệm chứng khoán và thị trường chứng khoán

II – Tổng quan về Luật Chứng khoán

Chương 2: Địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán

I – Địa vị pháp lý của tổ chức phát hành trên TTCK

II – Địa vị pháp lý của nhà đầu tư trên TTCK

III – Địa vị pháp lý của các tổ chức trung gian trên TTCK

IV – Địa vị phá lý của các chủ thể quản lý và giám sát TTCK

Chương 3: Pháp luật về phát hành chứng khoán

I – Khái niệm phát hành chứng khoán

II – Pháp luật điều chỉnh hoạt động phát hành chứng khoán ra công chúng

Chương 4: Pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán

I – Các hình thức tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

II – Hoạt động của thị  trường giao dịch chứng khoán

Chương 5: Pháp luật về kinh doanh chứng khoán

I – Tổng quan về hoạt động kinh doanh chứng khoán

II – Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán

Chương 6: Pháp luật về quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán

I – Khái niệm và nội dung quản lý nhà nước đối với TTCK

II – Pháp luật về quản lý nhà nước đối với TTCK

Với những thông tin khái quát trên, hi vọng bạn sẽ tìm thấy được những kiến thức cần thiết cho bản thân qua cuốn sách “Giáo Trình Luật Chứng Khoán”!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*