Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam – Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Luật hành chính cũng là một bộ luật khá quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, vì phạm vi áp dụng cũng như đối tượng của nó nên nhiều người vẫn chưa nắm rõ về bộ luật này. Hiểu được tình hình đó, bài viết sau đây sẽ giới thiệu cho độc giả cuốn “Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam”.

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam - Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam được xuất bản vào tháng 1/2016 bởi Nhà Xuất Bản Hồng Đức. Cuốn sách do đội ngũ tác giả giàu kinh nghiệm của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn. Không những là một công cụ phục vụ giảng dạy trong chương trình của ngành Luật mà còn đáp ứng được nhu cầu của những ai muốn tìm hiểu bộ luật này.

Những vấn đề cơ bản về Luật hành chính

Vậy, luật hành chính là gì? Luật hành chính là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Vì là một ngành trong hệ thống pháp luật Việt Nam nên luật hành chính cũng có khả năng điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong công tác nội bộ của Nhà nước.

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam - Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Cụ thể, luật hành chính hướng đến những đối tượng điều chỉnh là những quan hệ xã hội sau: Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động xây dựng, tổ chức công tác nội bộ của các cơ quan nhà nước khác (như Toà án, Viện kiểm sát); Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước khác hoặc các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Phương pháp điều chỉnh

Về phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính: khi điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành, Luật hành chính sử dụng phương pháp mệnh lệnh phục tùng. Bởi lẽ, bản thân hoạt động quản lý nhà nước mang bản chất là tính uy quyền, các bên tham gia quan hệ xã hội có địa vị không bình đẳng với nhau về ý chí: cụ thể là một bên ra lệnh, bên kia phải chấp hành theo.

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam - Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Có thể thấy, Luật hành chính đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp Nhà nước quản lý tốt hơn những hoạt động xã hội, đảm bảo củng cố, hoàn thiện bộ máy hành chính Nhà nước cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, qua đó tạo điều kiện để các chủ thể tham gia một cách tích cực hơn vào hoạt động quản lý hành chính. Qua Luật hành chính, nền kinh tế – xã hội sẽ được tạo điều kiện phát triển, chính sách tài chính, tiền tệ, tín dụng cũng như hàng loạt các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường cũng được đổi mới.

Với những chia sẻ bổ ích trên về cuốn sách “Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam”, hi vọng độc giả sẽ tìm kiếm được những thông tin phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu của mình!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*