Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam” là một cuốn sách khá hữu ích đối với những ai đam mê tìm hiểu luật pháp Việt Nam. Dưới đây là một vài thông tin thú vị về cuốn sách mà sẽ hỗ trợ cho sự lựa chọn của bạn.

Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

“Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam” được xuất bản vào năm 2018 bởi Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân. Cuốn sách do đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ trường Đại học Luật Hà Nội đồng sang tác. Nó hướng đến đối tượng là những sinh viên theo học những chuyên ngành liên quan đến Luật và những người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, phân xưởng.

Một số vấn đề cơ bản về Luật Lao động

Vậy Luật Lao động là gì? Luật lao động là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương và người sử dụng lao động thuê mướn có trả công lao động và những quan hệ xã hội khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Chính vì vậy, nó được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, cơ sở lao động nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động cũng như người sử dụng lao động.

Nội dung của “Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam” được chia thành 15 chương, cụ thể:

Chương I: Khái quát về luật lao động Việt Nam

Chương II: Các quan hệ pháp luật lao động

Chương III: Cơ chế Ba Liên

Chương IV: Vai trò của nhà nước trong lĩnh vực lao động

Chương V: Công đoàn và vấn đề đại diện tập thể lao đọng

Chương VI: Việc làm

Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

Chương VII: Học nghề

Chương VIII: Hợp đồng lao động

Chương IX: Thỏa ước lao động tập thể

Chương X: Quyền quản lí lao động của  người sử dụng lao động

Chương IX: Chế độ tiền lương

Chương XII: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Chương XIII: Bảo hộ lao động

Chương XIV: Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động

Chương XV: Đình công và giải quyết đình công

Tìm hiểu Bộ Luật lao động tại đây: https://docsach24.com/e-book/bo-luat-lao-dong-1829.html

Nội dung cơ bản của Giáo trình

Qua đó, ta có thể nhận thấy nội dung của Bộ luật Lao động xoay quanh những vấn đề như: những quy định về việc làm; học nghề; hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể; tiển lương; điều kiện lao động; chế độ làm việc; kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất; bảo hiểm xã hội,; an toàn lao động; vệ sinh lao động;những quy định riêng đối với lao động nữ; lao động chưa thành niên; lao động là người cao tuổi;người tàn tật; lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao; giải quyết tranh chấp lao động; quản lí nhà nước về lao động…

Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

Trong đó, có những quy định mang tính bắt buộc (bảo hiểm xã hội, quản li nhà nước về lao động…). Cũng có những quy định mang tính hướng dẫn, định mức… để các bên thoả thuận (hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể…),… Vì vậy, cần phải có một sự am hiểu nhất định về Bộ luật này để có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Đó cũng chính là lí do cuốn sách “Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam” được nhiều người tin tưởng và đón đọc.

Trên đây là một vài thông tin khái quát về cuốn sách “Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam”. Hi vọng độc giả sẽ tìm được những thông tin hữu ích!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*