Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật 2011

“Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật” được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 6-2011 bởi Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia.

Một yếu tố quan trọng góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước đó chính là pháp luật. Để hình thành nên một hệ thống phát luật hoàn chỉnh như ngày hôm nay đòi hỏi cả một quá trình chỉnh sửa và cập nhật. Điều này được thể hiện rõ trong cuốn sách “Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật” mà chúng tôi sắp sửa giới thiệu dưới đây.

Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật” được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 6-2011 bởi Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia.

Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật

Cuốn sách do PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn. Đây là một cuốn giáo trình hữu ích dành cho những sinh viên đang theo học các chuyên ngành Luật và những ai đam mê tìm hiểu về lịch sử hình thành và ra đời của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Có thể thấy, Lý luận về Nhà nước và Pháp luật là một môn học rất quan trọng trong các chương trình đào tạo chuyên ngành luật học vè trong các hệ thống khoa học pháp lý. Điều này khiến cuốn sách có một vị trí nhất định trong lòng bạn đọc, giúp những bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực hấp dẫn này. Nắm vững những nội dung trong cuốn sách, bạn đọc sẽ phổ cập được cho mình những kiến thức chuyên ngành trong khoa học pháp lý, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Như chúng ta đã biết, Pháp luật được định nghĩa là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước được ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình. pháp luật ra đời do nhu cầu xã hội để quản lý một xã hội đã phát triển ở một giai đoạn nhất định, giai đoạn xã hội đã phát triển quá phức tạp, đã xuất hiện những giai cấp có lợi ích đối lập với nhau và nhu cầu chính trị – giai cấp để bảo vệ lợi ích cho giai cấp, lực lượng thống trị về kinh tế và chính trị trong xã hội.

Bên cạnh đó, độc giả còn tìm hiểu được thêm về tổ chức, hoạt động của nhà nước Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Cùng với đó là sự phát triển phổ biến của luật pháp đối với đời sống văn hóa – xã hội của người dân. Qua đó, người đọc có thể thu thập xử liệu một cách khoa học khách quan, cơ chế tác động của những nhân tố đối với sự hình trành và phát triển cả nhà nước cũng như hệ thống pháp luật. Không những thế, trong những lần tái bản tiếp theo, cuốn sách còn cập nhật thêm những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật” là một “trợ thủ” đắc lực của sinh viên, giảng viên khoa Luật trong quá trình học tập và giảng dạy. Chỉ với 390 trang, cuốn sách đã gói gọn gần hết những thông tin cần thết độc giả cần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*