Giáo Trình Triết Học (Dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ)

Triết học là một môn học ngày càng phổ biến và quan trọng trong chương trình giáo dục Việt Nam. Nó chứa đựng những tiền đệ lý luận cơ bản giúp ích cho nghiên cứu khoa học cũng như rèn luyện tư duy chính trị của mỗi người. Chính vì để phục vụ cho chúng ta tìm hiểm sâu thêm về vấn đề này, cuốn sách “Giáo Trình Triết Học (Dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành Triết học)” đã ra đời.

Giáo Trình Triết Học (Dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ)

Giáo Trình Triết Học (Dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành Triết học)” được xuất bản bởi Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm. Cuốn sách do tác giả Nguyễn Văn Tài và Phạm Văn Sinh đồng chủ biên, bên cạnh đó là sự đóng góp của đội ngũ tác giả giàu kinh nghiệm gồm Nguyễn Tài Đông, Nguyễn Như Hải, Nguyễn Anh Tuấn. Không những thế, trong quá trình biên soạn, cuốn sách còn nhận được nhiều ý kiến góp ý của các Viện nghiên cứu và đào tạo Triết học, các trường đại học, học viện, các nhà khoa học và đặc biệt là của GS.TS. Hoàng Chí Bảo, GS.TS. Trần Phúc Thăng, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, PGS.TS Dương Văn Thịnh, PGS.TS. Nguyễn Bá Dương, TS. Lê Ngọc Thông, TS. Nguyễn Bá Cường,… Điều này khiến cuốn sách càng tăng thêm được uy tín và chất lượng.

Giáo Trình Triết Học (Dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ)

Vấn đề cơ bản của Triết học

Triết học là một hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về bản thân con người và vị trí của con người trong thế giới đó. Triết học giải thích về mối quan hệ giữa tư duy với tồn tại, giữa tinh thần với tự nhiên, giữa ý thức với vật chất. Qua đó, triết học đặt ra hai mặt của vấn đề: Mặt thứ nhất trả lời câu hỏi, giữa ý thức hay vật chất thì cái nào có trước, cái nào có sau và cái nào quyết định cái nào? Mặt thứ hai trả lời câu hỏi, con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?

Chính vì những kiến thức lý luận mà triết học mang lại có ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của con người nên những cơ sở giáo dục đã sớm phổ cập môn học này đến những học viên, trong đó cuốn sách nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành khoa học xã hội và nhân văn không thuộc chuyên ngành Triết học.

Nội dung Giáo trình Triết học bao gồm những phần chính như sau:

Chương 1. Khái lược về Triết học
Chương 2. Bản thể luận
Chương 3. Phép biện chứng
Chương 4. Nhận thức luận
Chương 5. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội
Chương 6. Triết học chính trị
Chương 7. Ý thức xã hội
Chương 8. Triết học về con người

Giáo Trình Triết Học (Dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ)

Cuốn sách hứa hẹn sẽ cung cấp những thông tin cực kỳ hữu ích đến cho các đối tượng giảng viên, học viên có nhu cầu tìm hiểu về bộ môn Triết học này. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo thêm những tài liệu khác như : Triết Học Mác – Lênin – Đề Cương Bài Giảng Và Hướng Dẫn Ôn Tập, Giáo Trình Triết Học (Dành Cho Học Viên Cao Học Và Nghiên Cứu Sinh Không Thuộc Nhóm Ngành Khoa Học Xã hội Và Nhân Văn),…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*