Luận Giải Về Luật Doanh Nghiệp (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp)

Luật Doanh nghiệp 2014 ra đời nhằm hướng dẫn cho những doanh nghiệp đang và sẽ hoạt động những bước đi đúng đắn, đảm bảo chấp hành tốt luật pháp Nhà nước cũng như tận dụng hết những quyền lợi của doanh nghiệp. Để làm rõ hơn về bộ luật này, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật đã cho ra mắt cuốn sách “Luận Giải Về Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành)”.

Luận Giải Về Luật Doanh Nghiệp (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp)

Thông tin về cuốn sách

Luận Giải Về Luật Doanh Nghiệp (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp)” do Luật sư Trương Thanh Đức có nhiều kinh nghiệm chuyên môn biên soạn. Như chúng ta đã biết, Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực kể từ 01/7/2015; Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Khác với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh Nghiệp 2014 bao gồm 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều so với Luật cũ. Trong đó, ở Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước có 22 điều được thêm mới hoàn toàn; Điều 10 quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội cũng vừa được bổ sung.

Như vậy, Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005 nhưng đồng thời sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật cũ. Qua đó, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể cập nhật kịp thời những quy định mới của Chính phủ trong việc hoạt động kinh doanh sao cho phù hợp với những thông lệ của quốc tế.

Luận Giải Về Luật Doanh Nghiệp (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp)

Cuốn sách gồm có 7 chương:

Chương I: Luật doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh

Chương II: Ngành, nghề đầu tư và tư do kinh doanh

Chương III: Đăng ký kinh doanh và hình thành doanh nghiệp

Chương IV: Vốn và tài sản doanh nghiệp

Chương V: Quản trị doanh nghiệp theo luật

Chương VI: Giáo dịch và giấy tờ của doanh nghiệp

Chương VII: Cải tổ và chấm dứt doanh nghiệp.

Nội dung cuốn sách “Luận Giải Về Luật Doanh Nghiệp (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp)” đã tập trung phân tích, vận dung các quy định của Luật doanh nghiệp để áp dụng trong hoạt động của các doanh nghiệp. Trong quá trình bình luận, tác giả đưa ra những chỉ dẫn cụ thể và so sánh quy định cũ – mới; luận giải ưu điểm và chỉ rõ những bất cập, vướng mắc. Đây là điều khiến cuốn sách khác biệt hẳn so với những cuốn sách trích dẫn thông thường. Chương VII: Cải tổ và chấm dứt doanh nghiệp.

Luận Giải Về Luật Doanh Nghiệp (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp)

36 kế sách

Đặc biệt, tác giả đã chia cuốn sách ra thành 36 mục tượng trưng cho những vấn đề thiết thực, đó chính là 36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp. Qua đó, những chủ sở hữu, nhà đầu tư có cái nhìn khách quan hơn trong công cuộc vận hành doanh nghiệp nhằm hạn chế những điều bất cập. Không những thế, đây còn là một cuốn sách hành trang dành cho những sinh viên, giảng viên trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Hi vọng những chia sẻ trên đây về cuốn sách Luận Giải Về Luật Doanh Nghiệp (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp) sẽ cung cấp cho bạn nhưng thông tin hữu ích!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*