Luật An ninh mạng 2018

Tuy chỉ vừa ra đời trong những năm gần đây nhưng Luật An ninh mạng 2018 đã nhận được sự chú ý của đông đảo công dân Việt Nam. Cùng tìm hiểu những thông tin khái quát về bộ luật này nhé!

Luật An ninh mạng 2018 có số hiệu 24/2018/QH14, được Quốc hội ban hành vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 và căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể, Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung Luật An ninh mạng 2018 bao gồm những khoản mục sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

Chương III: Phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng

Chương IV: Hoạt động bảo vệ an ninh mạng

Chương V: Bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng

Chương VI: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Chương VII: Điều khoản thi hành

Ở chương đầu tiên, Luật An ninh mạng 2018 giải thích những thuật ngữ chuyên dùng trong lĩnh vực này như “không gian mạng”, “cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia”, “cổng kết nối mạng quốc tế”, “gián điệp mạng”, “tội phạm mạng”, “tài khoản số”, “khủng bố mạng”,… Đây là những từ ngữ xuất hiện nhiều trong bộ luật nên độc giả có thể theo dõi cách định nghĩa để hiểu bộ luật một cách chính xác nhất.

Luật An ninh mạng 2018

Cũng trong chương này, Luật đề cập đến chính sách của Nhà nước về an minh mạng và những nguyên tắc để bảo vệ an ninh mạng. Trong đó, Nhà nước chú trọng vào ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại; xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân,… theo những nguyên tắc đã đề ra.

Để bảo vệ an ninh mạng cần áo dụng những biện pháp như thẩm định an minh mạng, đánh giá điều kiện an ninh mạng, kiểm tra, giám sát, ứng phó và khắc phục sự cố an ninh mạng,… Những biện pháp đều được Chính phủ quy định trình tự, thủ tục áp dụng để công dân không phải bỡ ngỡ.  Theo đó, những hành vi bị nghiêm cấm trong an ninh mạng cũng được Luật An minh mạng 2018 liệt kê rất cụ thể, đó là: Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Như vậy, Luật An ninh mạng 2018 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Bạn đọc có thể tìm đọc văn bản đầy đủ, chi tiết để trang bị cho mình những kiến thức luật pháp hoàn thiện nhất!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*