Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (2018)

Bí mật Nhà nước là những thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Vì vậy, mỗi cá nhân, tổ chức,… phải có trách nhiệm bảo mật thông tin ấy theo như đã được quy định rõ trong Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước 2018.

Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước 2018 được Quốc hội ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2018, căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể, Luật này quy định về Bí mật Nhà nước, hoạt động bảo vệ Bí mật Nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong chương đầu tiên, Quốc hội đi vào việc giải thích những từ ngữ quan trọng như “Bảo vệ Bí mật Nhà nước”, “lộ Bí mật Nhà nước”, “mất Bí mật Nhà nước”,… Bên cạnh đó, còn đề cập đến những nguyên tắc bảo vệ Bí mật Nhà nước, hợp tác quốc tế về bảo vệ Bí mật Nhà nước và các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ Bí mật Nhà nước như:  Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán Bí mật Nhà nước;  Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán Bí mật Nhà nước; Mang tài liệu, vật chứa Bí mật Nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật; Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ Bí mật Nhà nước, sử dụng Bí mật Nhà nước để thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật;  Đăng tải, phát tán Bí mật Nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông…

Ở những chương tiếp theo, bộ Luật đề cập đến phạm vi, phân loại, ban hành Bí mật Nhà nước. Một công tác không thể thiếu là hoạt động bảo vệ Bí mật Nhà nước cũng được quy định rõ như sao chụp tài liệu, bảo quản tài liệu, vận chuyển tài liệu đối với những tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Bên cạnh đó, mỗi tổ chức, cơ quan phải đám nhận trách nhiệm bảo vệ Bí mật Nhà nước riêng.

Về tiêu hủy nhà nước buộc phải áp dụng trong những trường hợp: Khi không cần thiết phải lưu giữ và việc tiêu hủy không gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc; Nếu không tiêu hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc. Đối với thời hạn bảo vệ Bí mật Nhà nước được quy định rõ: 30 năm đối với Bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật; 20 năm đối với Bí mật Nhà nước độ Tối mật; 10 năm đối với Bí mật Nhà nước độ Mật. Vì vậy, tùy vào tính chất của Bí mật Nhà nước, người vi phạm cũng phải chịu mức hình phạt khác nhau.

Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước 2018 được chia thành những khoản mục chính sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Phạm vi, phân loại, ban hành danh mục Bí mật Nhà nước

Chương III: Hoạt động bảo vệ Bí mật Nhà nước

Chương IV: Trách nhiệm bảo vệ Bí mật Nhà nước

Chương V: Điều khoản thi hành

Như vậy, quy định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10. Trên đây là một số thông tin khái quát về Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước 2018, độc giả có thể tìm đọc bản đầy đủ để bổ sung nhiều kiến thức hơn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*