Luật Cảnh sát biển Việt Nam (2018)

Cảnh sát biển Việt Nam, hay còn được gọi là Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, là lực lượng quân sự chuyên trách thuộc Chính phủ CHXHCN Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước này.

Chính vì tầm quan trọng của lực lượng này đối với chủ quyền dân tộc, ngày 19 tháng 11 năm 2018, Quốc hội đã ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 mang số hiệu 33/2018/QH14, được căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ Luật cũng giải thích cặn kẽ những thuật ngữ như “Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam”, “Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam”. Qua đó, cung cấp thông tin về vị trí, chức năng của Cảnh sát biển như làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam; quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền.

Luật Cảnh sát biển 2018 bao gồm những nội dung chính sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam

Chương III: Hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam

Mục 1. Phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam

Mục 2. Thực thi pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam

Mục 3. Hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam

Chương IV: Phối hợp hoạt động giữa Cảnh sát biển Việt Nam với cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng

Chương V: Tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam

Chương VI: Bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam

Chương VII: Quản lý Nhà nước và trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương đối với Cảnh sát biển Việt Nam

Chương VIII: Điều khoản thi hành

Với những thông tin khái quát trên, độc giả có thể tìm đọc đầy đủ bộ Luật để cung cấp cho mình những kiến thức hữu ích!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*