Luật Chăn nuôi 2018

Luật pháp Việt Nam cực kỳ chú trọng đến những lĩnh vực thiết yếu tác động đến kinh tế – chính trị – xã hội của đất nước như y tế, giáo dục, gia đình,… Trong đó, Luật Chăn nuôi cũng không phải là ngoại lệ.

Luật Chăn nuôi 2018 có số hiệu 32/2018/QH14, do Quốc hội ban hành và Căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể, Bộ Luật này quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

Ở chương đầu tiên, Luật Chăn nuổi 2018 chú trọng vào việc giải thích những thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực này như “chăn nuôi nông hộ”, “chăn nuôi trang trại”, “giống gốc”, “đàn giống cấp ông bà”, “đàn giống cấp bố mẹ”, “đàn giống hạt nhân”, “đàn thương phẩm”,… Cũng trong chương này, Quốc hội đề cập đến nguyên tắc hoạt động trong chăn nuôi cũng như chính sách của Nhà nước về chăn nuôi.

Một chủ đề không thể không nhắc đến trong công tác chăn nuôi đấy chính là hoạt động khoa học và công nghệ, điều này được Nhà nước triển khai những phương pháp cũng như chính sách đầu tư và phát triển. Bên cạnh đó, những hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi như chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi, sử dụng chất cấm, kháng sinh, phá hoại, chiếm đoạt nguồn gen hay xuất nhập khẩu trái phép, xâm phạm hoạt động chăn nuôi,… cũng được lên án một cách cụ thể.

Luật Chăn nuôi 2018

Những chương tiếp theo, Quốc hội đề cập đến những vấn đề ảnh hưởng đến công tác chăn nuôi như nguồn gen, thức ăn, điều kiện của cơ sở chăn nuôi,… Đối với nguồn gen giống vật nuôi cần có những phương pháp khai thác và phát triển hợp lý, trường hợp giao dịch mua bán giống vật nuôi cần phải tuân thủ những quy tắc do Nhà nước đề ra. Tương tự như đối với thức ăn vật nuôi, cần phải thông qua kiểm định để lưu thông ra thị trường và xử lý chất thải vật nuôi một cách tuân thủ.

Bộ Luật Chăn nuôi 32/2018/QH14 được chia thành những khoản mục cụ thể như sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Giống và sản phẩm giống vật nuôi

Mục 1. Nguồn gen giống vật nuôi

Mục 2. Sản xuất, mua bán giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi

Mục 3. Khảo nghiệm, kiểm định dòng, giống vật nuôi

Chương III: Thức ăn chăn nuôi

Chương IV: Điều kiện cơ sở chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi

Mục 1. Điều kiện cơ sở chăn nuôi

Mục 2. Xử lý chất thải chăn nuôi

Chương V: Chăn nuôi động vật khác và đối xử nhân đạo với vật nuôi

Mục 1. Chăn nuôi động vật khác

Mục 2. Đối xử nhân đạo với vật nuôi

Chương VI: Chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi

Chương VII: Quản lý Nhà nước về chăn nuôi

Chương VIII: Điều khoản thi hành

Như vậy, Luật Chăn nuôi 2018 chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, đồng thời thay thế cho Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11. Trên đây là những thông tin khái quát về Luật Chăn nuôi 2018, bạn đọc có thể tìm đọc phiên bản đầy đủ để có được cái nhìn toàn diện nhất!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*