Luật Đất đai 2013

Đất đai là một vấn đề được nhiều người dân quan tâm, đặc biệt nhiều vụ tranh chấp, kiện tụng cũng đã diễn ra xoay quanh nó. Nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền sử dụng, quản lý đất đai, ngày 29 tháng 11 năm 2013, Quốc hội đã ban hành Luật Đất đai.

Luật Đất đai 2013 có số hiệu 45/2013/QH13, căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể, Bộ Luật này  quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ở chương đầu tiên, Luật Đất đai 2013 chú trọng vào việc giải thích những thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực này như “quy hoạch sử dụng đất”, “bản đồ địa chính”, “nhà nước thu hồi đất”, “cơ sở dữ liệu đất đai”, “hệ thống thông tin đất đai”, “đất để xây dựng công trình ngầm”, “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”,… Cũng trong chương này, Quốc hội đề cập đến những nguyên tắc sử dụng đất, bao gồm:  Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất; Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh; Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định.

Bộ Luật Đất đai 2013

Qua Luật Đất đai 2013, độc giả sẽ hiểu rõ hơn về những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng đất đai như lấn, chiếm, hủy hoại đất đai; sử dụng đất không đúng mục đích; hhông thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; hhông cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật…

Bộ Luật Đất đai 2013 được chia thành những khoản mục cụ thể như sau:

Chương I: Quy định chung

Chương II: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai

Chương III: Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai

Chương IV: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Chương V: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Chương VI: Thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Chương VII: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chương VIII: Tài chính về đất đai, giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất

Chương IX: Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Chương X: Chế độ sử dụng các loại đất

Chương XI: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Chương XII: Thủ tục hành chính về đất đai

Chương XIII: Giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Chương XIV: Điều khoản thi hành

Như vậy, Luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2014. Trên đây là những thông tin khái quát về Luật Đất đai 2013, bạn đọc có thể tìm đọc văn bản luật đầy đủ để có được cái nhìn toàn diện nhất!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*