Luật Doanh nghiệp hiện hành – Cẩm nang cho doanh nghiệp

“Luật Doanh Nghiệp” được xuất bản vào tháng 12-2014 bởi Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia.

Trong thời đại kinh tế phát triển như ngày nay, những doanh nghiệp được thành lập ra ngày càng nhiều và chiếm một tầm ảnh hưởng quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, bản thân mỗi doanh nghiệp đã đang và sẽ đi vào hoạt động phải đối mặt với nhiều vấn đề. Điều này sẽ được lý giải chi tiết trong cuốn sách “Luật Doanh Nghiệp”.

Luật Doanh Nghiệp” được xuất bản vào tháng 12-2014 bởi Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia.

“Luật Doanh Nghiệp” được xuất bản vào tháng 12-2014 bởi Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia.

Ngay từ khi ra mắt, cuốn sách đã thu hút sự chú ý đông đảo của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và cả những người đang có ý định thành lập doanh nghiệp cho riêng mình. Bởi lẽ, 26 tháng 11 năm 2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua kì họp thứ 8 để công bố Luật Doanh Nghiệp.

Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực kể từ 01/7/2015; quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Khác với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh Nghiệp 2014 bao gồm 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều. Trong đó, ở Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước có 22 điều được thêm mới hoàn toàn; Điều 10 quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội cũng vừa được bổ sung.

Có thể thấy, Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập. Qua đó, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể cập nhật kịp thời những quy định mới của Chính phủ trong việc hoạt động kinh doanh sao cho phù hợp với những thông lệ của quốc tê.

Với 294 trang, Luật đề cập đến những nội dung sau:

Chương 1: Những quy định chung

Chương 2: Thành lập doanh nghiệp

Chương 3: Công ty trách nhiệm hữu hạn

Chương 4: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chương 5: Công ty cổ phần

Chương 6: Công ty hợp danh

Chương 7: Doanh nghiệp tư nhân

Chương 8: Nhóm công ty

Chương 9: Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp

Chương 10: Tổ chức thực hiện

Đặc biệt, điểm mới trong cuốn sách cũng như Luật Doanh Nghiệp 2014 còn mở rộng phạm vi áp dụng cho những đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ như hộ gia đình, hợp tác xã,… Qua đó, chúng ta hiểu rõ hơn về đặc điểm của từng loại hình công ty cũng như những chính sách được áp dụng cho từng loại hình đó. Có thể thấy, Chính phủ đang dần quan tâm hơn đến hoạt động của những doanh nghiệp để chú trọng vào sự phát triển kinh tế thị trường.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*