Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Năm 2014 bạn cần biết

Luật Giáo dục Nghề nghiệp là gì? Tại sao nó trở nên tất yếu trong cuộc sống ngày nay? Cùng chúng tôi điểm qua vài nét chính về Luật này để bạn đọc hiểu rõ các quy định có liên quan.

Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Năm 2014 bạn cần biết

Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Năm 2014 là bộ luật số 74/2014/QH13, được Quốc hội ban hành vào  ngày 27 tháng 11 năm 2014. Luật được căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định những khoản mục cụ thể.

Những quy định cơ bản trong pháp luật

Trước hết, Luật này quy định về thuật ngữ “giáo dục nghề nghiệp” như sau: Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên. Chính vì thế, Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Năm 2014 ra đời nhằm quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Năm 2014 bạn cần biết

Sau khi giải thích những từ khóa quan trọng, bộ luật đi sâu vào phân tích cơ cấu của những cơ sở dạy nghề cũng như phương thức đăng ký, hoạt động và giải thể một cơ sở dạy nghề. Cụ thể, cơ cấu tổ chức của trường trung cấp, trường cao đẳng công lập, tư thục bao gồm: hội đồng trường đối với trường trung cấp, trường cao đẳng công lập; hội đồng quản trị đối với trường trung cấp, trường cao đẳng tư thục, Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; các khoa, bộ môn; các hội đồng tư vấn; phân hiệu; tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có).

Trong khi đó, cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục bao gồm: Giám đốc, phó giám đốc; các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; các tổ bộ môn; các hội đồng tư vấn; các đơn vị phục vụ đào tạo; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có).

Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Năm 2014 bạn cần biết

Có thể gói gọn nội dung của Luật trong từng khoản mục chính như sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chương III: Hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

Chương IV: Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Chương V: Nhà giáo và người học

Chương VI: Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Chương VII: Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

Chương VIII: Điều khoản thi hành

Trên đây là một số thông tin khái quát về Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Năm 2014. Nếu độc giả thật sự quan tâm có thể tìm hiểu cụ thể hơn về Luật này.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*