Luật phòng chống ma túy sửa đổi, bổ sung năm 2008

Như chúng  ta đã biết, ma túy là một chất kích thích cực kỳ độc hại. Vì đây là chất dễ gây nghiện, nhiều người đã và đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép. Điều này đòi hỏi Nhà nước phải thực hiện những biện pháp phòng chống nghiêm ngặt hơn để chấm dứt tình trạng trên. Chính vì vậy, Chính phủ đã ban hành “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy”.

Luật phòng chống ma túy sửa đổi, bổ sung  hay “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy” là bộ luật số 16/2008/QH12, được ban hành vào ngày 3 tháng 6 năm 2008.

Luật phòng chống ma túy sửa đổi, bổ sung

Luật căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 và sửa đổi, bổ sung dựa trên Luật phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10.

Có lẽ ai cũng nhận thức được ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Chính vì thế, Luật phòng, chống ma túy là đạo luật quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy.

Cụ thể, bộ luật sửa đổi Điều 13, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 31, Điều 32, Điều 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43 của Luật phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10. Qua đó, Luật quy định quyền hạn cụ thể của những cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân cũng như trách nhiệm của những cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển, cơ quan Hải quan.

Qua đó, Nhà nước khuyên khích những cá nhân chấp hành cai nghiện ma túy bằng các chính sách: Áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy, khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện; Tổ chức cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; Khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma túy, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy; Hỗ trợ kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy;  Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ, đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật”.

Có thể thấy, bộ luật được xây dựng dựa trên nguyên tắc khuyến khích cá nhân tự nguyện chấp hành bằng những chính sách tiến bộ, nếu cá nhân có hành vi chống đối, che giấu cũng như cố tình vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của Nhà nước.

Trên đây là phần giới thiệu sơ lược về Luật phòng chống ma túy sửa đổi, bổ sung năm 2008, bạn có thể tham khảo cụ thể Bộ luật để biết thêm chi tiết.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*