Luật Trồng trọt 2018

Nếu như Pháp luật đã đề ra Luật Chăn nuôi thì sự xuất hiện của Luật Trồng trọt cũng là điều hết sức hiển nhiên. Bởi lẽ trồng trọt, chăn nuôi đang là lĩnh vực nông nghiệp được nhiều người quan tâm, góp phần thức đẩy sự tăng trưởng nền kinh tế.

Luật Trồng trọt 2018 mang số hiệu 31/2018/QH14, do Quốc hội ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể, Luật này quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt.

Ở chương đầu tiên, Luật Trồng trọt 2018 chú trọng vào việc giải thích những thuật ngữ thường được sử dụng như “canh tác”, “giống cây trồng”, “vật liệu nhân giống”, “tính khác biệt của giống cây trồng”, “tính đồng nhất của giống cây trồng”, “khảo nghiệm có kiểm soát”, “khảo nghiệm diện hẹp”, “khảo nghiệm diện rộng”,… Cũng trong chương này, Quốc hội đề cập đến nguyên tắc hoạt động trong trồng trọt cũng như chính sách của Nhà nước về trồng trọt.

Một chủ đề cũng không thể không nhắc đến trong công tác trồng trọt đấy chính là hoạt động khoa học và công nghệ, điều này được Nhà nước triển khai những phương pháp cũng như chính sách đầu tư và phát triển. Bên cạnh đó, những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trồng trọt như sản xuất, buôn bán, nhập khẩu giống cây trồng/ phân bón không được quyết định công nhận lưu hành, không đáp ứng đủ điều kiện, không rõ nguồn gốc,… hay thực hiện trái phép địch vụ khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm định, xuất khẩu trái phép giống cây trồng cấm xuất khẩu, khai thác trái phép tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước,… cũng được lên án một cách cụ thể.

Luật Trồng trọt 2018

Những chương tiếp theo, Quốc hội đề cập đến những phương pháp khai thác, bảo tồn giống cây trồng. công nhận và tự công bố lưu hành giống cây trồng cũng như xuất nhập khẩu giống cây trồng. Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác khảo nghiệm, giao dịch, sử dụng, nghiên cứu đều được quy định quyền và nghĩa vụ cụ thể. Một nhân tố khác không thể thiếu trong hoạt động trồng trọt đó chính là phân bón, chúng cần phải tuân theo những quy tắc đặt tên, kiểm định chất lượng cũng như có nhãn mác đầy đủ.

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được chia thành những khoản mục cụ thể như sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Giống cây trồng

Mục 1. Nghiên cứu, khai thác, sử dụng và bảo tồn nguồn gen giống cây trồng

Mục 2. Công nhận lưu hành và tự công bố lưu hành giống cây trồng

Mục 3. Khảo nghiệm giống cây trồng

Mục 4. Sản xuất và buôn bán giống cây trồng

Mục 5. Quản lý chất lượng giống cây trồng

Mục 6. Xuất khẩu và nhập khẩu giống cây trồng

Mục 7. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động về giống cây trồng

Chương III: Phân bón

Mục 1. Công nhận phân bón lưu hành và khảo nghiệm phân bón

Mục 2. Sản xuất và buôn bán phân bón

Mục 3. Xuất khẩu và nhập khẩu phân bón

Mục 4. Quản lý chất lượng, tên, nhãn, quảng cáo phân bón

Mục 5. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phân bón

Chương IV: Canh tác

Mục 1. Sử dụng tài nguyên trong canh tác

Mục 2. Sử dụng trang thiết bị và vật tư nông nghiệp trong canh tác

Mục 3. Phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung và liên kết sản xuất

Mục 4. Quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa trong canh tác

Mục 5. Canh tác hữu cơ

Mục 6. Canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Mục 7. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân canh tác

Chương V: Thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến, thương mại và quản lý chất lượng sản phẩm cây trồng

Chương VI: Quản lý nhà nước về hoạt động trồng trọt

Chương VII: Điều khoản thi hành

Trên đây là một số thông tin khái quát về Luật Trồng trọt 2018, bạn đọc có thể tìm đọc bản đầy đủ để nắm rõ hơn bộ luật này!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*