Quốc Triều Hình Luật (Luật Hình Triều Lê)

“Quốc Triều Hình Luật (Luật Hình Triều Lê)

Lịch sử phong kiến của nước ta là kết tinh của các triều đại và những văn hóa đặc sắc. Nổi bật trong số đó không thể không nhắc đến một bộ luật có tầm ảnh hưởng rất lớn lúc bấy giờ – Luật Hồng Đức (hay còn gọi là Lê Triều Hình Luật). Nhằm để độc giả tìm hiểu kĩ hơn về những nét tiêu biểu của bộ luật này, cuốn sách “Quốc Triều Hình Luật (Luật Hình Triều Lê)” đã ra đời.

“Quốc Triều Hình Luật (Luật Hình Triều Lê)” là cuốn sách tìm hiểu luật được xuất bản vào tháng 6/2013 bởi Nhà Chính trị quốc gia sự thật. Với độ dày 358 trang, cuốn sách đề cập đến những thông tin hữu ích về Quốc triều hình luật.

“Quốc Triều Hình Luật (Luật Hình Triều Lê)” là cuốn sách tìm hiểu luật

Theo đó, Quốc triều hình luật là một trong những bộ luật quan trọng nhất của Việt Nam thời kỳ phong kiến. Quốc triều hình luật được biết đến là một bộ luật có kĩ thuật lập pháp cao, nội dung phong phú, toàn diện với nhiều giá trị nổi bật trong lịch sử pháp luật Việt Nam thời kỳ phong kiến. Quốc triều hình luật không chỉ được đánh giá cao hơn hẳn so với những thành tựu pháp luật của các triều đại trước đó mà còn có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với việc biên soạn nhiều bộ luật khác của các triều đại phong kiến Việt Nam sau này.

Về nguồn gốc ra đời, Quốc triều hình luật (hay còn gọi là Lê triều hình luật) được xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh trong thời Lê sơ và được Lê Thánh Tông ban hành vào năm 1483. Trong thời gian ông lấy niên hiệu là Hồng Đức nên còn có tên gọi khác là Luật Hồng Đức. 

Về giá trị, bộ luật này chứa đựng nhiều yếu tố, giá trị tích cực, tiến bộ, trong đó cần phải nhấn mạnh và khẳng định đến một giá trị nổi bật là, những quyền tối thiểu nhưng cơ bản của con người, đặc biệt là của người dân được thừa nhận, được tôn trọng và được bảo vệ bằng pháp luật. Luật Hồng Đức đã đưa những giá trị của mình vượt ra khỏi tầm vóc của thời đại, điều này được thể hiện ở chỗ:

Thứ nhất, Luật Hồng Đức đã đặt ra những điều lực, quy phạm cụ thể nhằm tạo ra môi trường, thế chế,… những điều này đã giúp quyền cơ bản của con người được tôn trọng và bảo vệ.

Thứ hai, trong bộ Luật Hồng Đức, có nhiều điều luật với nhiều quy định cụ thể đã chứng tỏ nhân phẩm và nhiều quyền tự do khác của con người được thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ.

Thứ ba, mọi người đều có quyền được sống, được chăm sóc, được bảo vệ.

Có thể thấy, có những điều luật tron bộ luật Hồng Đức đi trước thời đại, làm nền tảng để phát huy giá trị con người, điển hình như: Ở chương “Hộ hôn”, có 53 trên 722 điều luật bàn về hôn nhân và gia đình. Ở chương “Điền sản”, có 30 trên 722 điều bàn về việc hương hỏa, tế lễ, thừa kế, thừa tự và sở hữu tài sản của vợ chồng. Điều này chứng tỏ những nhà ban hành luật thời Lê đã coi trọng vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Hay những hành vi gian dâm đề được liệt kê vào bộ luật với những khung hình phạt rất nặng. Không chỉ quan tâm đến quyền lợi của cá nhân mà bộ Luật này còn chú trọng vào yếu tố hạnh phúc gia đình.

Có thể thấy, trong 360 năm tồn tại, triều Lê đã để lại những thành tựu to lớn về mặt pháp luật. “Quốc Triều Hình Luật” cũng đã được chắt lọc một cách tinh tế để chuyển tải đến cho người đọc những nhận thức đúng đắn nhất về bộ luật nhân văn này.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*