Sách Biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất năm 2020

Biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất năm 2020

Cuốn sách Biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất được xuất bản vào năm 2020 bởi Nhà xuất bản Tài chính. Cuốn sách ra đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp, cơ quan hải quan kịp thời cập nhật và áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu một cách có hiệu quả.

Trong quá trình đất nước đang trên đà hội nhập và phát triển, việc áp dụng pháp luật về thuế cho hoạt động xuất, nhập khẩu là điều hết sức cần thiệt. Nhận thực được điều đó, Nhà nước ta luôn không ngừng điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi chính sách thuế sao cho phù hợp với những thay đổi trong khu vực. Chính vậy, Nhà nước đã ban hành “Biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất năm 2020”. Vì chỉ mới được cập nhật trong năm nay nên biểu thuế vẫn còn một số điểm mới chưa được rõ ràng, mục đích của cuốn sách là tổng hợp lại những điểm mới ấy và đưa chúng tiếp cận gần hơn với độc giả.

Biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất năm 2020

Với độ dày 1250 trang, cuốn sách là tổng hợp những biểu thuế mới nhất các quy định về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, ưu đãi đặc biệt được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Trong đó, chúng được tổng hợp từ:

  • Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ).
  • Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường (Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
  • Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 – 2022.
  • Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 -2022
  • Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018-2022; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa giai đoạn 2018- 2022;…

…và còn rất nhiều biểu thuế khác sẽ được đề cập đến xuyên suốt toàn bộ cuốn sách.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng cập nhật các loại thuế suất nhập khẩu mới nhất áp dụng cho tất cả tờ khai hải quan, cụ thể chia thành 20 cột và có chú giải rõ ràng.

Biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất năm 2020

Về phụ lục, “Biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất năm 2020” bao gồm 4 phụ lục:

Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Phụ lục III – Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe oto.

Phụ lục IV – Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Qua cuốn sách, hi vọng bạn sẽ được phổ cập những thông tin mới nhất về chính sách thuế áp dụng ở nước ta vào năm 2020. Nhờ đó, công tác quản lý xuất nhập khẩu của các cơ quan hải quan và doanh nghiệp sẽ trở nên hiệu quả và tối ưu hơn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*