Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Sách “Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành”

Bên cạnh việc sở hữu của cải, tiền bạc, đa số người dân hiện nay đều có xu hướng đầu tư vốn bằng việc mua đất. Bên cạnh đó, những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cũng có nhu cầu tham gia bất động sản để thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh. Vậy bất động sản là gì? Những đối tượng tham gia bất động sản phải tuân thủ những quy định nào? Cuốn sách “Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành” sẽ giải mã cho bạn!

Sách “Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành” có độ dày 192 trang, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Hồng Đức.

Sách “Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành”

Cuốn sách được phát hành nhằm mục đích giúp cho những cá nhân, tổ chức, đơn vị kinh doanh nắm rõ hơn những bộ luật mà Nhà nước quy định về bất động sản. Cuốn sách căn cứ theo Luật số 66/2014/QH13 gồm 6 chương 82 điều được Quốc hội ban hành vào ngày 25-11-2014. Bộ luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Vài nét về thuật ngữ “bất động sản” được nhắc đến khá nhiều trong cuộc sống ngày nay, đây là một thuật ngữ có ý nghĩa bao gồm đất đai và những gì dính liền vĩnh viễn với mảnh đất, kinh doanh bất động sản. Vì thế, Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Như một loại hình kinh doanh, việc kinh doanh bất động sản cũng phải tuân thủ theo những nguyên tắc mà Nhà nước quy định. Cụ thể, Nhà nước đề ra quy tắc kinh doanh bất động sản, điều kiện để áp dụng bất động sản vào kinh doanh, những hành vi bị cấm hay trách nhiệm, nghĩa vụ của những bên tham gia vào việc ký kết hợp đồng kinh doanh bất động sản. Đối với hành vi vi phạm, bộ luật cũng quy định rõ những mức phạt cho từng đối tượng khác nhau tùy theo từng trường hợp. Ở phần sau, cuốn sách còn liệt kê ra những văn bản hướng dẫn thi hành để cá nhân, tổ chức thuận tiện hơn trong việc áp dụng.

Nội dung của cuốn sách được khái quát trong phần mục lục như sau:

PHẦN THỨ NHẤT: LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Chương 1: Những quy định chung

Chương 2: Kinh doanh bất động sản có sẵn

Chương 3: Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

Chương 4: Kinh doanh dịch vụ bất động sản

Chương 5: Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản

Chương 6: Điều khoản thi hành

PHẦN THỨ HAI: VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Ngoài ra, để hiểu hơn về bộ luật này, bạn đọc cũng có thể tham khảo thêm những tài liệu sau: Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật), Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà Ở Và Đất Đai (Nhà xuất bản Lao Động),…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*