Thủ tục đóng văn phòng đại diện sau Covid – 19

Làm thế nào khi một doanh nghiệp muốn đóng văn phòng đại diện? Đây là câu hỏi của nhiều người làm kinh doanh sau thời gian diễn ra Covid 19, chính vì vậy bài viết sau đây sẽ đề cập đến Thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện.

Thủ tục đóng văn phòng đại diện sau Covid - 19

Các trường hợp đóng văn phòng đại diện

Theo điều 2016 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp được phép đóng văn phòng đại diện khi:

 • Chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó.
 • Chấm dứt hoạt động theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cụ thể tại Khoản 3 Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

Thủ tục đóng văn phòng đại diện Đối với thương nhân Việt Nam:

Quy trình thực hiện việc đóng cửa văn phòng đại diện doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Phòng đăng ký kinh doanh, nộp theo thời gian quy định.
 • Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đồng thời liên hệ với cơ quan thuế để xin ý kiến.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của văn phòng đại diện  trong Cơ sở dữ liệu quốc gia sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan sẽ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi.
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, không thu lệ phí.

Thành phần hồ sơ đóng văn phòng đại diện:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
 • Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện bao gồm quyết định của doanh nghiệp hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện.
 • Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có).
 • Đối với văn phòng đại diện thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì phải có thêm Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động.

Thủ tục đóng văn phòng đại diện đối với thương nhân nước ngoài:

Quy trình thực hiện:

 • Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp giấy phép.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện.
 • Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký, trừ trường hợp bị thu hồi giấy phép
 • Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh (đối với trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 35 Nghị định này) hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của Cơ quan cấp Giấy phép (đối với trường hợp bị thu hồi giấy phép).
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.
 • Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*