Văn bản pháp luật gồm những loại nào?

Văn bản pháp luật là một thuật ngữ không còn xa lạ với nhiều người, nhưng cũng không phải ai biết được đầy đủ chi tiết những thông tin. Để biết thêm định nghĩa về Văn bản pháp luật cũng như đặc điểm và cách phân loại của nó, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây!

Khái niệm Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật (VBPL) do những chủ thể có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức theo pháp luật quy định, có nội dung là ý chí của nhà nước, mang tính bắt buộc và được đảm bảo bằng quyền lực của nhà nước.

Khái niệm Văn bản pháp luật

Đặc điểm của Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật có những đặc điểm cơ bản sau:

Được ban hành bởi những chủ thể có thẩm quyền:

Những chủ thể có thẩm quyền của cơ quan nhà nước ở Việt Nam bao gồm: Những cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. Những chủ thể này chỉ được ban hành Văn bản pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực do mình quản lý. Một số chủ thể khác cũng được pháp luật quy định thẩm quyền được phép ban hành Văn bản pháp luật như: Người đứng đầu các cơ quan nhà nước, thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc các cơ quan nhà nước,…

Văn bản pháp luật gồm những loại nào?

Hình thức của Văn bản pháp luật do pháp luật quy định:

Hai yếu tố cấu thành chính của hình thức Văn bản pháp luật là tên gọi và thể thức được quy định rõ như sau:

  • Tên gọi: mỗi tên gọi đại diện cho một loại Văn bản pháp luật khác nhau như: Hiến pháp, pháp lệnh, thông tư, nghị định, luật, nghị quyết,…
  • Thể thức: cần trình bày văn bản theo một khuôn mẫu, kết cấu nhất định, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa hình thức với nội dung và đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước.
  • Văn bản pháp luật thể hiện ý chí của chủ thể:

Ý chí ở đây được hiểu là cấm, cho phép, bắt buộc hoặc là những mệnh lệnh của chủ thể.

  • Văn bản pháp luật mang tính bắt buộc và phải được đảm bảo thực hiện bởi Nhà nước:

Đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nội dung của Văn bản pháp luật thì Nhà nước có quyền áp dụng nhiều biện pháp khác nhau như: tuyên truyền, giáo dục, cưỡng chế.

Văn bản pháp luật gồm những loại nào?

Văn bản pháp luật gồm 03 loại: Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính.

Văn bản quy phạm pháp luật:

Là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Ví dụ: Hiến Pháp, Luật,…

Văn bản áp dụng pháp luật:

Là văn bản do những chủ thể có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục quy định, có chứa đựng những mệnh lệnh cá biệt, áp dụng một lần trong một trường hợp cụ thể. Ví dụ: Quyết định khen thưởng,…

Văn bản hành chính:

Là những văn bản được ban hành nhằm triểm khai thực hiện Văn bản pháp luật của cấp trên đối với cấp dưới trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Ví dụ: Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*